2020-01-28 | Ludzie | | 0

Straciła nogę, gdy miała dwa lata. W Syrii nie ma szans na protezę

Lana miała zaledwie dwa lata, gdy na jej rodzinny dom spadła bomba. Dziewczynkę udało się uratować spod gruzów, ale jej prawa noga została nieodwracalnie uszkodzona. Takich dzieci jak Lana, które straciły kończyny, jest setki, a w Syrii pierwszeństwo oprotezowania mają mężczyźni. Pomoc kobietom i dzieciom...

2020-01-15 | Ludzie | | 1

Milenialsi nie chcą wychodzić wieczorem. Młody to nowy stary

Generacja nazywana „milenialsami” ( ze względu na okres dorastania na przełomie tysiącleci) postrzegana jest często radykalnie: albo jako egocentryczna, a wręcz narcystyczna, niechętna do pracy, nastawiona tylko na przyjemności, albo zbuntowana, przekraczająca granice i redefiniująca wiele zasad i pojęć....