2012-09-03 | Ludzie | | 0

Bogdan Gałązka: Sen o bobrzych ogonach

Bogdan Gałązka jest mistrzem kuchni, który odtwarza starożytne i średniowieczne receptury. Napisał książki: „Kuchnia wielkich mistrzów” i „Kuchnia królów Polski”. Ukończył amerykańską Culinary Academy of New York. Jest współwłaścicielem Gothic Cafe & Restaurant na zamku w Malborku, gdzie gości głowy...

2012-08-22 | Historia | | 1

Milknące głosy: Język seri

Co 14 dni ginie jeden język. Do końca stulecia zaniknie prawdopodobnie blisko połowa z mniej więcej 7 tys. języków używanych na ziemi, bo wiele grup etnicznych zarzuci swoją mowę ojczystą na rzecz angielskiego, chińskiego czy hiszpańskiego. Co przepada, gdy milknie jakiś język?

2012-08-22 | Historia | | 0

Milknące głosy: Język hrusyjski

Co 14 dni ginie jeden język. Do końca stulecia zaniknie prawdopodobnie blisko połowa z mniej więcej 7 tys. języków używanych na ziemi, bo wiele grup etnicznych zarzuci swoją mowę ojczystą na rzecz angielskiego, chińskiego czy hiszpańskiego. Co przepada, gdy milknie jakiś język?