Przejechanie połowy świata tylko z bagażem podręcznym jest naprawdę możliwe.