2020-01-28 | Ludzie | | 0

Adam Bielecki: wyprawy polskiego taternika, alpinisty i himalaisty

Dla Adama Bieleckiego wspinaczka jest pasją i sposobem na życie. Wymagana w niej jest sprawność ruchowa, którą się kształtuje, ale także siła i wydolność fizyczna. W wyprawach łatwo jest osiągnąć granice wytrzymałości organizmu. Dlatego też najczęściej organizowane są one w zespołach dwu, lub trzyosobowych....

2020-01-28 | Ludzie | | 0

Tomasz Kowalski – wspomnienie wielkiego himalaisty

Wspinaczka wysokogórska to spełnienie marzeń i pasja tych, którzy ją uprawiają. Kształtuje nie tylko siły, wydolność fizyczną, ale także charakter. Najczęściej odbywa się w zespołach dwuosobowych lub kilkuosobowych. W etyce wspinaczkowej jeden uczestnik jest odpowiedzialny za drugiego, musi go asekurować...

2020-01-28 | Ludzie | | 0

Straciła nogę, gdy miała dwa lata. W Syrii nie ma szans na protezę

Lana miała zaledwie dwa lata, gdy na jej rodzinny dom spadła bomba. Dziewczynkę udało się uratować spod gruzów, ale jej prawa noga została nieodwracalnie uszkodzona. Takich dzieci jak Lana, które straciły kończyny, jest setki, a w Syrii pierwszeństwo oprotezowania mają mężczyźni. Pomoc kobietom i dzieciom...

2020-01-15 | Ludzie | | 1

Milenialsi nie chcą wychodzić wieczorem. Młody to nowy stary

Generacja nazywana „milenialsami” ( ze względu na okres dorastania na przełomie tysiącleci) postrzegana jest często radykalnie: albo jako egocentryczna, a wręcz narcystyczna, niechętna do pracy, nastawiona tylko na przyjemności, albo zbuntowana, przekraczająca granice i redefiniująca wiele zasad i pojęć....