Na początku grudnia Eurostat udostępnił coroczne dane dotyczące ogólnej satysfakcji z życia Europejczyków. Polska ex aequo z Rumunią i Finlandią, czyli najszczęśliwszym krajem świata, w zestawieniu uplasowała się na wysokiej, drugiej pozycji, tuż za Austrią. Autorzy badania podkreślili, że zadowolenie z życia mieszkańców Unii Europejskiej nie zależy wyłącznie od ich sytuacji finansowej. Czego najlepszym przykładem są Niemcy, które choć należą do najlepiej rozwiniętych państw globu, znalazły się na końcu rankingu. 

– Warto zauważyć że niektóre kraje kojarzone z niskim poziomem dochodów (na co wskazuje np. PKB per capita według parytetu siły nabywczej) w niedawnej przeszłości, takie jak Rumunia i Polska, należą do krajów, w których zadowolenie z życia jest najwyższe, co pokazuje złożoność relacji między subiektywnym samopoczuciem a dobrobytem gospodarczym – zaznacza Europejski Urząd Statystyczny. 

Zadowolenie z życia w Europie

Podobnie badanie, co Eurostat, ale dotyczące samopoczucia mieszkańców poszczególnych miast Starego Kontynentu, zaprezentowała również Komisja Europejska. Publikowany od 2007 roku raport KE obejmuje zarówno stolice, jak i inne duże miasta w Unii Europejskiej, EFTA, Wielkiej Brytanii, Bałkanach Zachodnich oraz Turcji. Tegoroczne wyniki opierają się nad ponad 70 tys. wywiadów przeprowadzonych w 83 miastach. 

– Jakość życia zależy od tego, gdzie mieszkamy i jakie możliwości może nam to miejsce zaoferować. Pocieszające jest to, że jakość życia w miastach europejskich utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza w małych i średnich miastach. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ w niektórych miastach nadal brakuje możliwości rozwoju, podczas gdy inne borykają się z problemami związanymi z zatłoczeniem. Polityka spójności UE wspiera władze lokalne w całej Europie w stawianiu czoła tym wyzwaniom, dążąc do poprawy i poprawy jakości życia obywateli – podkreśla Elisa Ferreira, unijna komisarz do spraw spójności i reform. 

Ci mieszkańcy najlepiej oceniają swoje miasto

Na czele przygotowanego przez Komisję Europejską zestawienia znalazł się Zurych. Odsetek zadowolonych mieszkańców największego miasta Szwajcarii wyniósł aż 97%. Podium uzupełniły stolica Danii – Kopenhaga i holenderskie Groningen (96%). Tuż za czołową trójką uplasował się Gdańsk, niemiecki Lipsk, stolica Szwecji – Sztokholm i szwajcarska Genewa z wynikiem 95%. Z raportu KE za 2023 rok dowiadujemy się, że 87% Europejczyków jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania.

Zestawienie miast, w których mieszkańcy są zadowoleni z życia: 

 • Zurych – 97%
 • Kopenhaga  – 96%
 • Groningen – 96%
 • Gdańsk – 95%
 • Lipsk – 95%
 • Sztokholm – 95%
 • Genewa – 95%
 • Rostock – 94%
 • Kluż-Napoka – 94%
 • Braga – 94%

Zestawienie miast, w których odsetek mieszkańców zadowolonych z życia jest najmniejszy: 

 • Palermo – 62%
 • Ateny – 65%
 • Stambuł – 65%
 • Tirana – 66%
 • Neapol – 66%
 • Belgrad – 69%
 • Rzym – 71%
 • Skopje – 72%
 • Miszkolc – 74%
 • Podgorica – 77%

Dodajmy, że polskie akcenty pojawiły się również w zestawieniu miast, w których jakość życia poprawiła się najbardziej w ciągu ostatnich 5 lat. Pod tym względem pierwsze miejsce zajął Białystok, gdzie poprawę zauważyło aż 62% badanych. Tuż za stolicą Podlasia uplasował się Gdańsk (60%). W TOP 10 znalazły się także Kraków (53%) i Warszawa (46%). 

Żródło: ec.europa.eu