Historia Białegostoku

Białystok jest ciekawym miejscem turystycznym między innymi z powodu bogatej historii miasta. Osadnictwo na terenie Białegostoku sięga czasów epoki kamiennej, choć na szerszą skalę rejon ten zyskał na znaczeniu pod koniec średniowiecza. Najstarsze pisemne wzmianki pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. 

Białystok uzyskał prawa miejskie na pewno przed rokiem 1692. W XVIII wieku miasto zostało rozbudowane. W 1748 roku powstał tu pierwszy na ziemiach polskich teatr stały Komedialnia - było to na 17 lat przed utworzeniem Teatru Narodowego w Warszawie. Na deskach teatru w Białymstoku występowali uznani artyści m.in. z Rzymu i Wiednia. Gmach teatru nie dotrwał jednak do naszych czasów.

W połowie XVIII wieku przez Białystok przeszedł pożar. Zniszczone miasteczko z czasem się odbudowało i rozwinęło. W czasach zaborów - pruskiego i rosyjskiego - Białystok nieco podupadał, choć po powstaniu listopadowym zaborca rosyjski dbał o gospodarkę tych terenów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w mieście żyło ok. 80 tysięcy osób, z czego połowę stanowili Żydzi. W 1920 miała miejsce bitwa białostocka, która była elementem wojny polsko-bolszewickiej. 

Po 1945 roku władze Białegostoku stopniowo odbudowywały miasto, zniszczone wskutek działań wojennych. W ostatnich dekadach nastąpiła modernizacja miasta, na znaczeniu zyskało szkolnictwo - od 1997 roku działa Uniwersytet w Białymstoku, który jest jedną z najważniejszych uczelni w północno-wschodniej Polskiej.