Spośród wszystkich piramid, jakie znajdują się w Egipcie, największą popularnością cieszy się piramida Cheopsa, wzniesiona w 27 w. p.n.e. na równinie Giza. Ta niezwykła piramida do dnia dzisiejszego fascynuje i intryguje ludzi swoimi wymiarami i majestatem. Dla wielu naukowców stanowi zresztą nie tylko prosty, a zarazem gigantyczny grobowiec, lecz także symbol broniący pewnych idei. Dla dwóch Brytyjczyków: wydawcy Johna Taylora i astronoma Charlesa Piazzi Smytha była kluczem do wielkiej tajemnicy. Obaj panowie, żyjący w XIX w., poświęcili swe życie na ustalenie obliczeń, jakich wyrazem miała być piramida Cheopsa.. Ustalili, że u jej podstaw leży liczba pi (symbol) oraz tzw. złota liczba, której odkrycie, całe wieki później, miał przywłaszczyć sobie Pitagoras. Twierdzili, że boki piramidy są idealnie zwrócone w kierunkach czterech punktów kardynalnych, a przedłużenie znajdującego się w piramidzie głównego korytarza, wpisując się w linię jednego z ramion trójkąta równobocznego, łączy Ziemię i centralną komorę piramidy, z Gwiazdą Polarną i gwiazdozbiorem Oriona. Do dnia dzisiejszego wszyscy zwolennicy tej tezy wierzą, że piramida Cheopsa to pomnik przechowujący ezoteryczny testament egipskich astronomów i geometrów.
Jaka jest prawda? Czy piramida Cheopsa to jedynie grobowiec, symbolizujący królewską chwałę? Sądzę, że ten temat jest ciągle aktualny.

Tekst: Agnieszka Budo