Suffolk to hrabstwo we wschodniej Anglii, położone nad Morzem Północnym, na obszarze krainy geograficzno-historycznej zwanej Anglią Wschodnią. W VI wieku powstało tu anglosaskie królestwo, które w IX wieku zostało podbite przez duńskich wikingów. W krainie znajduje się niewielka wieś Rendlesham, w której w średniowieczu znajdowała się królewska osada.

Przedchrześcijańska świątynia w Anglii Wschodniej

To właśnie w tym miejscu archeolodzy prowadzili najnowsze wykopaliska. Badacze poinformowali właśnie, że ostatnie prace przyniosły interesujące odkrycie. Okazuje się, że ponad 1400 lat temu znajdowała się tu świątynia, która prawdopodobnie poświęcona była przedchrześcijańskim bogom. Znaleziska dokonano latem w ramach projektu „Rendlesham Revealed” Rady Hrabstwa Suffolk.

Co ciekawe, w tym samym regionie w 2022 roku archeolodzy odnaleźli pozostałości królewskiej sali, którą również wybudowano ok. VI wieku. Badacze stwierdzili wówczas, że budynek należał niegdyś do pierwszych władców, którzy rządzili Anglią Wschodnią.

Początkowo uznano, że drewniana konstrukcja miała 23 metry długości i 10 metrów szerokości. Jednak nowe badania wykazały, że sala królewska była nawet dwukrotnie większa. Badacze uznali, że we wsi znajdowała się w okresie wczesnego średniowiecza osada królewska o powierzchni ok. 123 akrów.

Osada królewska w Anglii Wschodniej

Naukowcy zwracali wówczas uwagę na to, że może to być ta sama sala, którą opisywał w swoich dziełach Beda Czcigodny. Duchowny uważany jest za twórcę najwcześniejszej i najbardziej wiarygodnej chronologii dziejów Anglii, przez co nazywany jest również „ojcem angielskiej historii”.

Badacze z projektu „Rendlesham Revealed” przekazali, że tegoroczne wykopaliska odsłoniły także ślady obróbki metalu związanej z obecnością władców w regionie. Archeolodzy twierdzą, że wytwarzano tu wyrafinowane przedmioty, czego przykładem może być odkryta ozdobna uprząż dla konia.

– Wyniki wykopalisk w Rendlesham wyraźnie wskazują na potęgę i bogactwo królów Anglii Wschodniej oraz to, z jak wyrafinowanym społeczeństwem mieliśmy do czynienia. Odkrycie świątyni dostarcza rzadkich i niezwykle ciekawych dowodów na przedchrześcijańskie wierzenia w jednym z siedmiu dawnych królestw. To początki społeczeństwa angielskiego – powiedział prof. Christopher Scull, archeolog i wykładowca na Uniwersytecie w Cardiff i University College London.

Ważny ośrodek osadnictwa

– Wyraźne i solidne fundamenty wskazują, że był to niezwykle wysoki i solidnie zbudowany budynek. Bardzo przypomina budowle w innych częściach Anglii, które uważane są za świątynie lub domy kultu z okresu sprzed chrystianizacji Brytanii. Uważamy, że pierwsi królowie Anglii Wschodniej mogli wykorzystywać świątynię do przedchrześcijańskich rytuałów – dodaje prof. Scull. Pierwsi chrześcijanie na wyspach pojawili się w już II wieku. Jednak dopiero pod koniec VII wieku doszło do całkowitej chrystianizacji Brytanii.

Uczony zwrócił uwagę, że Beda Czcigodny również w swoich kronikach wspomina o „pogańskiej świątyni”, która znajdowała się w Rendlesham. W jego pismach czytamy, że król Redwald, który zmarł ok. 625 roku, modlił się w miejscu, w którym zbudowano nowy ołtarz Jezusa. Kronikarz nie wspomina jednak, gdzie dokładnie świątynia mogła się znajdować.

Scull dodał, że podczas najnowszych badań odkryto również ślady osadnictwa z okresu neolitu, epoki brązu i żelaza, a także z czasów cesarstwa rzymskiego. – Odkrycia pokazują, że Rendlesham było ważnym ośrodkiem osadnictwa i działalności człowieka przez ponad 6000 lat. Jednak najważniejszym okresem był VI–VIII wiek, gdy osadę zamieszkiwali królowie – wyjaśnił naukowiec.

Źródło: hrabstwo Suffolk.