Historia Wysp Brytyjskich przełomu starożytności i średniowiecza jest naznaczona wojnami i napaściami ze strony pogańskich plemion. W V wieku n.e., po czterystu latach względnego pokoju pod rządami Cesarstwa Rzymskiego, kraj stał się celem najazdów Anglów, Sasów i Jutów.

Wobec siły i skuteczności agresorów Brytowie byli zmuszani do ucieczek ze swoich osad. Ci, którzy zostali, zasymilowali się z agresorami. Z czasem plemiona połączyły się w jeden lud, który nazywano później Anglosasami.

Historia średniowiecznej Brytanii jest zawiła i pełna niejasności

Okres średniowiecznej Brytanii nazywany jest heptarchią. Kraj dzielił się wówczas na 7 głównych królestw które walczyły między sobą o hegemonię. Były to:

  • Nortumbria,
  • Mercja,
  • Lindsey,
  • Anglia Wschodnia,
  • Essex,
  • Kent,
  • Sussex,
  • Wessex.

System heptarchiczny doprowadził ostatecznie do zjednoczenia całej Anglii i stworzenia spójnego ustroju politycznego Anglosasów. Nastąpiło to w IX wieku, w trakcie najazdów wikingów. Za twórcę zjednoczonej Anglii uważa się króla Wesseksu Alfreda Wielkiego, znanego m.in. z serialu „Upadek Królestwa” (The Last Kingdom).

Jednak wiedza o okresie wczesnośredniowiecznym nie jest dokładna, a czasem wątpliwa. To doprowadziło do powstania licznych legend, które nie zawsze są prawdziwe (jak np. ta o królu Arturze).

Tu z pomocą przychodzą archeolodzy, którzy dokładają wszelkich starań, aby odkrywać historię naszych przodków. W ramach projektu badawczego „Rendlesham Revealed”, który powstał z inicjatywy hrabstwa Suffolk, naukowcy prowadzą wykopaliska w rejonie wsi Rendlesham, na wschód od miasta Ipswitch. To kontynuacja badań z lat 2008–2017, kiedy to uczeni odkryli anglosaską osadę królewską.

Archeolodzy odnaleźli salę królewską prawdopodobnie sprzed 1400 lat

W trakcie najnowszych wykopalisk archeolodzy odkopali pozostałości drewnianej konstrukcji o długości 23 metrów i 10 metrów szerokości. Badacze twierdzą, że w tym miejscu znajdowała się w okresie wczesnego średniowiecza osada o powierzchni ok. 123 akrów. Archeolodzy uważają, że odnalezione ruiny to dawna sala królewska, zaledwie fragment większej budowli, która prawdopodobnie należała do pierwszych królów Anglii Wschodniej.

Autorzy odkrycia zwracają uwagę na to, że może to być sala, którą opisywał w swoich dziełach Beda Czcigodny, anglosaski mnich benedyktyn, który związany był z klasztorami w Nortumbrii. Duchowny, który urodził się w 672 lub 673 roku, a zmarł 25 maja 735 roku, był człowiekiem niezwykle wykształconym. To właśnie Beda uważany jest za twórcę najwcześniejszej i najbardziej wiarygodnej chronologii dziejów Anglii, przez co nazywany jest również „ojcem angielskiej historii”.

Beda Czcigodny był „ojcem angielskiej historii”

To właśnie Beda opisuje, że w latach 654–664 królem Anglii Wschodniej był Æthelwold. Centrum władzy królewskiej anglosaskiej władcy miało być właśnie Rendlesham. – Wyniki naszych wykopalisk potwierdzają kronikę Bedy Czcigodnego. Rendlesham rzeczywiście było siedzibą pierwszych królów Anglii Wschodniej – mówi Christopher Scull, współautor i profesor na Cardiff University.

Archeolodzy odkryli również ślady fosy, która otaczała królewski gród oraz biżuterię, przedmioty osobiste, wyroby ceramiczne oraz dowody na to, że w tym miejscu odbywały się w przeszłości huczne uczty. Badacze podkreślają, że znalezisko jest przełomowe, ponieważ potwierdza wiarygodność słynnego brytyjskiego kronikarza.

W planach są dalsze wykopaliska. Uczeni mają nadzieję, że uda im się odnaleźć więcej artefaktów, które rzucą nowe światło na zawiłą historię średniowiecznej Brytanii. Projekt badawczy zakłada zakończenie prac w 2023 roku.