Pod koniec 2024 r. w Unii Europejskiej zostanie uruchomiony nowy zautomatyzowany system wjazdu/wyjazdu (EES) dla podróżnych z Wielkiej Brytanii i innych krajów spoza UE, którzy nie potrzebują wizy, aby wjechać na teren państw związku. Po jego wdrożeniu przyjezdni będą musieli skanować paszporty lub inne dokumenty podróży w samoobsługowym punkcie podczas przekraczania granicy Unii od zewnątrz. Nowe regulacje nie obejmą mieszkańców z prawem do legalnego pobytu w jednym z unijnych krajów. Dotyczy to również osób z wizami długoterminowymi.

Nowy system wjazdu do krajów Unii Europejskiej

Na wszystkich międzynarodowych granicach lądowych, morskich i powietrznych w strefie Schengen mają stanąć zautomatyzowane punkty kontroli EES. W niektórych krajach podróżni będą mogli zarejestrować swoje dane (imię i nazwisko, dane biometryczne oraz datę i miejsce wjazdu i wyjazdu) w kioskach samoobsługowych i w aplikacjach mobilnych. Na granicy kontrole przeprowadzą wtedy funkcjonariusze straży granicznej lub bramki elektroniczne. Skany twarzy i odcisków palców będą przechowywane w bazie przez trzy lata po każdej podróży.

System EES będzie obowiązywać przy wjeździe do wszystkich państw członkowskich UE, z wyjątkiem Cypru i Irlandii, a także czterech krajów spoza związku należących do strefy Schengen: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Po co to wszystko? Priorytetem europejskich urzędników jest bezpieczeństwo i łatwiejsza identyfikacja podróżnych przekraczających granice Unii.

Co się zmieni na granicach?

Brytyjczycy, choć nie tylko oni, obawiają się, że EES może zwiększyć opóźnienia w punktach kontroli granicznej. Organizacja non profit Statewatch przedstawiła w raporcie obawy różnych krajów, które wyrażają zaniepokojenie opóźnieniami we wdrażaniu EES. Najwięcej zastrzeżeń wywołuje to, że czas przeznaczony na przetestowanie systemu przed jego uruchomieniem gwałtownie się skraca. Przypomnijmy, że pierwotnie unijny system wjazdu/wyjazdu (EES) miał zacząć działać w 2022 r.

Komisja Europejska zasugerowała, że ​​konieczne może być stopniowe i elastyczne wprowadzanie systemu, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo długiego oczekiwania na przejściach granicznych. Władze Francji planują przeprowadzać kontrole graniczne w ramach EES w brytyjskim porcie w Dover, pociągach Eurostar i Eurotunelu. Inne kraje nadal pracują nad planami wdrożenia EES.

To niejedyna planowana zmiana dotycząca podróży do krajów UE. Od maja 2025 roku w całej Unii Europejskiej ma obowiązywać system ETIAS. Po jego wejściu w życie turyści z krajów, które nie są częścią Wspólnoty, będą musieli się ubiegać o specjalne pozwolenie na wjazd. Będzie się ono również wiązało z opłatami.

Źródło: Euronews, EES