ETIAS, czyli European Travel Information and Authorisation System to europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego Wspólnoty, zapobieganie nielegalnej imigracji oraz ochrona zdrowia publicznego i zmniejszenie opóźnień na granicach. Autorzy projektu przekonują, że umożliwi to skuteczniejszą identyfikacje przyjezdnych do krajów Unii.

Dlaczego Unia Europejska wprowadza ETIAS?

Dostęp do danych o podróżujących w systemie ETIAS pozwoli odpowiednim organom „przeprowadzać ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa lub ryzyka imigracji stwarzanego przez wnioskodawców oraz podejmować decyzję o wydaniu zezwolenia na podróż lub odmowie takiego zezwolenia”.

W komunikacie prasowym Rady Unii Europejskiej czytamy, że „wstępnie uzgodnione przepisy pozwolą za pośrednictwem systemu centralnego ETIAS przeprowadzać kontrole z wykorzystaniem danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemie informacyjnym (VIS), systemie wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac i bazie danych z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN), a także danych Europolu i Interpolu.”

Ubieganie się o dokument ETIAS będzie prostsze niż ubieganie się o tradycyjną wizę

Wejście w życie systemu ETIAS oznacza koniec bezpłatnych podróży do Unii Europejskiej. Procedura ubiegania się o pozwolenie jest wprawdzie prostsza niż ubieganie się o wizę, ale jeżeli ktoś będzie chciał przekroczyć granice krajów Wspólnoty, będzie musiał wypełnić specjalny formularz online. Co ważne, ETIAS nie wymaga danych biometrycznych. Koszt złożenia wniosku to zaledwie 7 euro.

ETIAS będzie dotyczył obywateli Wielkiej Brytanii i państw nie wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej. W sumie chodzi o turystów z 60 krajów. Warto zwrócić uwagę, że złożenie wniosku upoważnia do spędzenia nie więcej niż 90 dni na terytorium Unii Europejskiej. Osoby, które chcą przyjechać na dłużej, muszą ubiegać się o konkretną wizę. Pamiętajmy, że z opłaty i obowiązku ubiegania się o pozwolenie zwolnieni są obywatele UE oraz rezydenci.

W niektórych przypadkach weryfikacja wniosku może trwać nawet miesiąc

Według oficjalnego komunikatu Unii Europejskiej, proces składania wniosków ma odbywać się za pośrednictwem aplikacji internetowej. W informacji prasowej czytamy, że pozwolenie będzie wydane w ciągu kilku minut. Dotyczy to ok. 95% wnioskodawców. Co z resztą? UE przyznaje, że weryfikacja niektórych wniosków i ich zatwierdzenie może trwać nawet miesiąc. Co ważne, od każdej decyzji można się odwołać.

Na szczęście turyści nie będą musieli przed podróżą ubiegać się o pozwolenie za każdym razem. Dokument ETIAS ma być bowiem wydawany na okres trzech lat lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Przez ten czas będzie można swobodnie poruszać się po krajach Wspólnoty.

Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpocznie się sam proces składania wniosków. Początkowo system miał zacząć działać w 2022 roku.

Źródło: ETIAS.