Halityt, który potocznie nazywa się solą kamienną, jest monomineralną skałą, która zbudowana jest z halitu. Sole kamienne to skały osadowe pochodzenia chemicznego, które powstają w wyniku silnego parowania wody morskiej lub słonych jezior w suchym i gorącym klimacie.

Naukowcy odkryli tajemniczą inkluzję, która znajdowała się w skale sprzed 830 mln lat

Czasem zdarza się, że w trakcie powstawania poszczególnych minerałów, w ich wnętrzu uwięzione zostanie ciało obce, które nazywamy inkluzją. Wszelkie organizmy żywe prędzej czy później jednak umierają. Do tej pory najstarsze inkluzje liczyły ok. 240 mln lat. Teraz okazuje się, że naukowcy z Australii odnaleźli prawdopodobnie żywy mikroorganizm, który może mieć nawet aż 830 mln lat. Badania zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Geology”.

Naukowcy z Uniwersytetu West Virginia prowadzili badania nad inkluzjami w minerałach, które pochodzą z neoproterozoicznej formacji Browne w środkowej Australii. Dziś jest to pustynia, ale w czasach prehistorycznych znajdowało się tu morze o znacznym zasoleniu.

Mikroorganizmy zostały uwięzione w tzw. inkluzji płynnej

W trakcie petrograficznej analizy oraz spektroskopii UV-VIS odkryli, że w przynajmniej 40% badanych kryształów znajdują się ślady mikroorganizmów. Minerały wydobyto z głębokości ok. 1500 m. Uczeni twierdzą, że niektóre były bardzo dobrze zachowane.

– Od 830 milionów lat, czyli od momentu wytworzenia się minerału, te mikroorganizmy nie uległy znaczącemu rozkładowi. Możemy z łatwością je zidentyfikować – piszą autorzy. Według uczonych płyny, które zamknęły się wewnątrz kryształków, stały się dla tych ciał obcych czymś w rodzaju „mikrośrodowiska”, które umożliwiało życie przez bardzo długi czas.


W kryształkach halitytu odnaleziono ślady prokariontów i eukariontów

– Gdy kryształki soli kamiennej tworzą się w słonych wodach powierzchniowych, zatrzymują wodę pierwotną w tak zwanych inkluzjach płynnych – przekazała Sara Schreder-Gomes, geolog i główna autorka badań z Uniwersytetu West Virginia.

– Oprócz uwięzienia płynu, w środku mogą znaleźć się wszelkie organizmy, które znajdowały się w pobliżu lub na powierzchni nowo tworzonego minerału – wyjaśnia Schreder-Gomes.

Autorzy twierdzą, że ich odkrycie może być przełomem w kontekście badań nad historią Ziemi

Wiele wskazuje na to, że niektóre odnalezione mikroorganizmy wciąż żyją, zauważa uczona. Geolożka zaznacza, że to zjawisko nie jest do końca zrozumiałe, natomiast nie jest niemożliwe. Autorzy twierdzą, że dalsze badania mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia historii naszej planety.

Uczeni twierdzą, że ich badania ogromną wartość naukową. Mikroorganizmy zawarte w halicie mogą zawierać informacje o temperaturze i składzie chemicznym wody w momencie kształtowania soli kamiennej. Oznacza to, że minerał ten może się okazać cennym źródłem wiedzy do badań starożytnych śladów życia.

Autorzy przekonują, że odkrycie może być cenne również w kontekście badań środowiska marsjańskiego oraz potencjalnego dawnego życia na Marsie. Na Czerwonej Planecie odnaleziono bowiem pokłady soli, a to znaczy, że prawdopodobnie warto przyjrzeć się tym minerałom lepiej.

Źródło: Geology.