Naukowcy coraz częściej poświęcają uwagę aktywności fizycznej. Jak wiadomo, sport to zdrowie, ale na jakie konkretnie benefity możemy liczyć? Niedawne badania wykazały na przykład, że umiarkowane, ale regularne ćwiczenia fizyczne poprawiają zdolności uczenia się i zapamiętywania. Co ciekawe, jeśli chodzi o kwestię wydłużania życia, większe korzyści od ćwiczących mężczyzn mają ćwiczące kobiety. A jak aktywność fizyczna przekłada się na sen i jego jakość? Badacze mają konkretne zalecenia.

Aktywność fizyczna a sen

Wyniki trwających 10 lat międzynarodowych badań zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego „BMJ Open”. Jak wykazały, regularne ćwiczenia (wystarczą 2–3 razy w tygodniu) obniżają ryzyko wystąpienia bezsenności. Mają też pozytywnie wpływać na przesypianie zalecanych przez lekarzy 6–9 godzin.

W badaniach wzięło udział 4399 dorosłych (2085 mężczyzn i 254 kobiet) w średnim wieku z dziewięciu krajów w Europie. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie Europejskiego Badania Zdrowia Układu Oddechowego. Każdy z nich musiał odpowiedzieć na zestaw pytań dotyczących cotygodniowej aktywności fizycznej oraz objawów bezsenności.

Co poradzić na bezsenność?

Pierwszy test został przeprowadzony na początku badania, w latach 1998–2002. Uczestnicy po raz kolejny udzielili odpowiedzi na pytania między 2011 a 2014 r. Osoby ćwiczące co najmniej dwa razy w tygodniu przez 1 godzinę zostały sklasyfikowane jako aktywne fizycznie.

Co ciekawe, już na tym etapie można była zauważyć różnice między poszczególnymi nacjami. I tak na przykład Norwegowie okazali się najbardziej skłonni uprawiać regularne ćwiczenia. Na przeciwnym biegunie znaleźli się mieszkańcy Estonii i Hiszpanii. Przez 10 lat trwania badania:

  • 37% (1601) uczestników było trwale nieaktywnych;
  • 18% (775) podjęło aktywność fizyczną;
  • 20% (881) stało się nieaktywnych;
  • 25% (1082) było stale aktywnych.

Najbardziej aktywną grupę osób stworzyli mężczyźni, osoby młodsze i o mniejszej masie ciała od średniej. Mało kto z nich był palaczem. Po uwzględnieniu wieku, płci, masy ciała (BMI) oraz innych cech (w tym historii palenia papierosów) okazało się, że u osób stale aktywnych znacznie rzadziej występowały trudności z zasypianiem (o 42%). W tej samej grupie o 22% rzadziej występowały też jakiekolwiek objawy bezsenności.

Styl życia wpływa na jakość snu

W przypadku osób stale aktywnych znacznie więcej (55%) spało normalnie, znacznie mniej (29%) spało krótko (6 godzin lub mniej). Z kolei ci, którzy w trakcie badania zmienili styl życia i stali się aktywni, byli o 21% bardziej skłonni zasypiać i przesypiać noce zdrowo niż ci, którzy pozostali nieaktywni.

Naukowcy przyznają, że nie byli w stanie obiektywnie ocenić zmian w poziomach aktywności fizycznej uczestników w ciągu 10 lat. Wszystkie elementy opierały się na ich kwestionariuszach.

– Nasze wyniki są zgodne z poprzednimi badaniami, które wykazały korzystny wpływ aktywności fizycznej na objawy bezsenności. Jednak najnowsze badanie dodatkowo pokazuje, jak ważne jest konsekwentne wykonywanie ćwiczeń – podsumowali. Podkreślają przy tym, że korzyści z aktywności fizycznej zostały utracone u osób, które w ciągu 10 lat zrezygnowały z regularnych ćwiczeń.

Źródło: BMJ Open.