Zwierzęta

Różnorodność królestwa zwierząt potrafi wprawić w osłupienie. Ssaki, gady, płazy, ryby, owady, pajęczaki – zdaniem naukowców, naszą planetę zamieszkuje ok. 8 mln. gatunków reprezentujących poszczególne gromady. Czy można opisać je wszystkie?

Poniżej znajdziesz artykuły, których głównymi bohaterami są zwierzęta. TAG gromadzi wszystkie publikacje na ten temat, które ukazują się w National Geographic. Człowiek od niepamiętnych czasów stara się zgłębić tajemnice królestwa zwierząt i mimo że współczesny świat nauki ma do dyspozycji zaawansowane metody badawcze, nasza wiedza na ten temat nadal jest skromna. Znajduje to potwierdzenie w teorii, według której do tej pory udało się opisać zaledwie 10-20 proc. istniejących gatunków. 

Zwierzęta w Polsce

Czy wiesz, że w Polsce żyje ok. 57 tys. gatunków zwierząt? Każdego roku, lista reprezentantów reprezentantów królestwa świata żywego rozrasta się, ale wciąż jeszcze nie jest kompletna. Oznacza to tylko i aż tyle, że w Polsce wciąż jeszcze zostało wiele do odkrycia i opisania. 

Różnorodność biologiczna w Polsce jest zasługą położenia, ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz zróżnicowania klimatycznego. W naszym kraju występują zwierzęta typowe nie tylko dla obszarów nizinnych, ale także górskich. Mamy gatunki charakterystyczne dla obszarów z klimatem kontynentalnym i atlantyckim. Nie brakuje u nas zwierząt leśnych i żyjących na terenach otwartych.

Zwierzęta w Europie

Fauna Europy, zaliczana do palearktycznej krainy zoogeograficznej, charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem, zależnym od stref klimatyczno-roślinnych. Najbardziej ubogie gatunkowo są obszary polarne i subpolarne, do których zalicza się tajga. Występuje tam kilka gatunków mięsożernych i roślinożernych ssaków i ptaków. Gady i płazy nie występują tam niemal w ogóle. Bardziej sprzyjające warunki stwarza tajga, gdzie obserwuje się większe zróżnicowanie ssaków i ptaków, ale płazów i gadów jest tam niewiele. 

Dogodne warunki w kwestii zróżnicowania gatunkowego stwarzają za to lasy liściaste i mieszane. To środowisko zamieszkują przede wszystkim ssaki roślinożerne, ale także drapieżniki, ptaki, gady i płazy.

Europę w niewielkim stopniu pokrywają obszary stepowe, ale zróżnicowanie gatunkowe jest tam całkiem duże. Stepy są domem licznych ssaków i ptaków i tylko nielicznych płazów i gadów. 

W obszarze śródziemnomorskim dominują ssaki kopytne. Można tam spotkać także kilka gatunków drapieżnych, ale najbardziej charakterystyczne dla tego rejonu są ptaki żyjące wyłącznie w ciepłym klimacie. W regionie śródziemnomorskim występuje najliczniejsza reprezentacja europejskich gadów. Występuje tam także jedyny na Starym Kontynencie gatunek małpy (mowa o magotach gibraltarskich, żyjących na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego).

Zwierzęta na świecie

Około 80 proc. zwierząt żyjących na świecie nie ma nazwy. To dobitnie dowodzi, jak ogromną różnorodnością biologiczną cechuje się królestwo fauny. Tak duże zróżnicowanie to zasługa ewolucji – organizmy żywe nieustannie przystosowują się do środowiska, w którym żyją. Zachodzące zmiany gwarantują im przetrwanie wynikające z odporności na zmiany zachodzące w ekosystemach.

Nowe okazy są odkrywane z dużą częstotliwością, ale równie dynamicznie postępuje wymieranie gatunków. Mówimy tu o naturalnym procesie, w toku którego eliminowane ssą zwierzęta słabe. W historii naszej planety, masowy pomór miał miejsce aż 6 razy, przy czym należy z całą stanowczością podkreślić, że do ostatniego przyczyniła się działalność człowieka.