untitled-1483-1

Charzykowskie po sezonie

Zaborski Park Krajobrazowy. Jezioro Charzykowskie.Kopernica.Na drugim brzegu Funka.

Komentarze