Polska Misja Medyczna łączy siły z fotografami „National Geographic Polska". Chcą pokazać jak zmiany klimatu, konfliktów zbrojnych, deficytów surowcowych oraz masowych migracji czy sytuacji uchodźczej wpływają na nasze życie. 

Czyje zdjęcia można kupić na aukcji?

W gronie artystów wspierających akcję znajdziemy nazwiska goszczące na łamach magazynu:

 • Mikołaj Nowacki,
 • Paweł Młodkowski,
 • Marcin Zaborowski,
 • Mariusz Śmiejek,
 • Mateusz Wrazidło,
 • Tomasz Szpila,
 • Iza Romanik,
 • Alicja Lehman,
 • Marzena Wystrach,
 • Zbigniew Brzozowski,
 • Mateusz Matuszczak,
 • Janusz Jurek,
 • Iwona El Tanbouli-Jabłońska – dyrektorka artystyczna National Geographic Polska, która koordynuje akcję od strony fotograficznej.

Za motyw przewodni aukcji przyjęliśmy funkcjonowanie w czasie antropocenu. Łączymy w ten sposób spojrzenie artystów na nadmierne wykorzystywanie zasobów, gwałtowne zjawiska atmosferyczne i ludzi, którzy muszą odnaleźć się w tych warunkach ze światem pomocy humanitarnej, będącej odpowiedzią na kryzysy – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. 

Łącznie 63 fotografie przedstawią różnorodny, zmieniający się świat widziany przez obiektyw aparatu. Zgromadzone zapisy podróży po wszystkich kontynentach stały się trzonem, w której centrum staje człowiek i natura – jako sprawca i ofiara nagłych zmian.  

– Polska Misja Medyczna od blisko ćwierć wieku pomaga w chwilach katastrof i kataklizmów. Wraz z koleżankami i kolegami z zespołu redakcyjnego wierzymy, że wsparcie dla tego typu działań jest dziś szczególnie potrzebne. Każda sprzedana na aukcji fotografia może pomóc w uratowaniu kolejnych ludzkich żyć. – dodaje Łukasz Załuski, redaktor naczelny „National Geographic Polska".

Jak można wesprzeć aukcję?

Wspólną aukcję Polskiej Misji Medycznej i „National Geographic Polska" można wesprzeć, kupując wybrane zdjęcia z kolekcji. Wszystkie zdjęcia można zobaczyć na stronie Allegro. Sprzedaż zdjęć potrwa do 10 września, całość zebranych środków zostanie przeznaczona na działalność Polskiej Misji Medycznej świadczącej pomoc humanitarną w Polsce i na świecie.