Bobry objęte są w naszym kraju częściową ochroną gatunkową. Dlatego obowiązują zakazy niszczenia żeremi, czyli ich „domów”, tam bobrowych oraz zabijania tych zwierząt. Jednak w przeszłości ludzie polowali na te zwierzęta. Okazuje się, że działo się to zdecydowanie wcześniej, niż do tej pory sądzono.

Masowe polowania na bobry setki tysięcy lat temu

Niemieccy i holenderscy naukowcy opublikowali właśnie na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Scientific Reports” wyniki analiz tysięcy kości ze znanego stanowiska archeologicznego we wschodnich Niemczech, Bilzingsleben (Turyngia).

Udało się im ustalić, że wśród kości upolowanych zwierząt było blisko 100 szczątków bobrów.

Skąd wiadomo, że odkryte kości bobrów pochodzą z polowań? Eksperci przeanalizowali bardzo dokładnie ślady widoczne na nich. Zastosowano m.in. cyfrowe mikroskopy.

Bobry to zwierzęta bogate w tłuszcz. Być może dlatego chętnie na nie polowano już setki tysięcy lat temu / Fot. Per Harald Olsen/CC BY-SA 3.0 DEED

Widoczne są nacięcia, które są bardzo charakterystyczne. Powstają w czasie patroszenia zwierząt, czyli usuwanie ich wnętrzności i przygotowania do dalszej obróbki. W tym celu używano ostrych narzędzi kamiennych. Są to w zasadzie jedyne znane narzędzia z okresu paleolitu, bo takie wykonane z drewna i innych surowców organicznych nie miały szans się zachować do naszych czasów.

– Do tej pory ślady nacięć na kościach bobrów z okresu paleolitu identyfikowano bardzo rzadko i tylko na pojedynczych kościach. Szeroko zakrojone i długotrwałe wykopaliska Dietricha Manii w Bilzingsleben dostarczyły dużej liczby szczątków bobrów – wyjaśniła mówi prof. Sabine Gaudzinski-Windheuser, główna autorka publikacji.

Urozmaicona dieta

Oznacza to, że ówcześni ludzie mieli zdecydowanie bardziej urozmaiconą dietę, niż do tej pory sądzono. Dotąd uważano, że w tym czasie polowano głównie na większe ssaki, jak na przykład nosorożce czy mamuty.

Tymczasem bobry w tym rejonie Europy musiały stanowić istotną część diety. Polowano na niej również także dla ich skór. Naukowcy podkreślają, że taka wizja dotycząca diety mogła być fałszywa z prostej przyczyny.

– Szczątki dużych ssaków z tego okresu są na ogół znacznie lepiej zachowane niż szczątki małych, nie wspominając o pozostałościach roślin – mówi Gaudzinski-Windheuser.

Naukowcy ustalili, że wśród zabitych bobrów były osobniki młode dorosłe (ang. young adults). Jaki był powód? Człowiek celowo polował na niedoświadczone, ale w pełni dorosłe i bogate w tłuszcz zwierzęta. Było to po prostu najbardziej praktyczne rozwiązanie.

Bobry – bogactwo składników

Bobry to zwierzęta bogate w tłuszcz. Był on bardzo pożądanym elementem diety, również dlatego, że przez tysiące lat klimat panujący w Europie był dość wymagający – w związku z panującymi zlodowaceniami bywało po prostu bardzo zimno. To z kolei wymuszało odpowiednią dietę.

Bilzingsleben – niezwykła skarbnica wiedzy o wczesnym człowieku

W Bilzingsleben archeolodzy dokonali wielu istotnych odkryć. To stamtąd pochodzą na przykład jedne z najstarszych intencjonalnie wykonanych znaków na kościach. Mają około 350 tysięcy lat. Być może niosły jakieś znaczenie symboliczne.

Do tej pory udało się tam odkryć 28 czaszek ludzkich. Należą do Homo erectusa.

Źródło: Scientific Reports