Góry w Polsce należy dzielić na trzy łańcuchy, które są tworzone przez 46 pasm. Choć nasz kraj trudno zaliczyć do typowo górskich, to i tak w naszych granicach mieści się wiele wspaniałych szczytów, przyciągających całe rzesze miłośników zimowych sportów i wędrówek w trudnym terenie. Malownicze krajobrazy, niezwykłe okazy dzikiej fauny i flory, odludne miejsca, w których czas wydaje się stać w miejscu - to wszystko mamy na "wyciągnięcie ręki". Wystarczy obrać cel i wejść na jeden z setek szlaków turystycznych, które są częścią polskich atrakcji.

Sudety

Sudety są położone w południowo-zachodniej części Polski (a także w Czechach i Niemczech). Stanowią drugi najstarszy łańcuch górski w naszym kraju. Natura wypiętrzyła je podczas orogenezy hercyńskiej, w okresie paleozoiku. Najwyższym szczytem łańcucha jest Śnieżka (1603 m n.p.m.). Polską część łańcucha tworzy 15 pasm.

Karkonosze

Zachodnie pasmo rozciąga się na ok. 40 km i jest najwyższym obszarem Sudetów. Charakteryzuje się występowaniem ciekawie ukształtowanych form skalnych. Najwyższym szczytem Karkonoszy jest Śnieżka, osiągająca wysokość 1603 m n.p.m.

Góry Izerskie

Pasmo Sudetów Zachodnich, składające się z niskich gór o łagodnych wierzchowinach. W północnej części zbudowane z gnejsów i łupków łyszczykowych, natomiast w południowej - z granitu karkonoskiego. Najwyższy szczyt Gór Izerskich to mierząca 1126 m n.p.m. Wysoka Kopa.  

Góry Kaczawskie

Pasmo położone w północno-zachodniej części Sudetów, zbudowane z metamorfiku kaczawskiego, fyllitów, zieleńców, diabazów i łupków. Jego długość to ok. 30 km, a średnia wysokość - 600 m. Najwyższym szczytem Gór Kaczawskich jest mierząca ponad 722 m n.p.m. Folwarczna.

Rudawy Janowickie

Pasmo Sudetów Zachodnich, w większości zbudowane z granitu. Główny grzbiet, od którego odchodzą grzbiety boczne, rozciąga się z południowego zachodu ku północnemu wschodowi. Najwyższym tamtejszym szczytem jest mierzący 945 m n.p.m. Skalnik. 

Góry Wałbrzyskie

Pasmo Sudetów Środkowych, w całości znajdujące się na terenie Polski. Zbudowane przede wszystkim ze skał osadowych, takich jak piaskowiec, zlepieńce i łupki. Najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich jest Borowa, która mierzy 853 m n.p.m.

Góry Kamienne

Pasmo Sudetów Środkowych, przebiegające wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Tworzą je skały osadowe i wulkaniczne. Najwyższym tamtejszym szczytem jest Waligóra, charakteryzująca się wysokością 936 m n.p.m.

Góry Sowie

Pasmo Sudetów Środkowych, zbudowane przede wszystkim z gnejsów i migmatytów. Rozciągają się na długość 26 km. Najwyższym szczytem Gór Swoich jest mierząca 1015 m n.p.m. Wielka Sowa.

Góry Bardzkie

Najdalej wysunięte na wschód pasmo Sudetów Środkowych. Rozciąga się na długości 20 km i jest zbudowane przede wszystkim z paleozoicznych łupków kwarcowych, mułowców, piaskowców i zlepieńców. Najwyższy tamtejszy szczyt - Kłodzka Góra - osiąga 765 m n.p.m.

Góry Stołowe

Pasmo Sudetów Środkowych, wypiętrzone ponad 30 mln lat temu. Są zbudowane piaskowca i charakteryzują się budową płytową. Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki, mierzący 919 m n.p.m.

Góry Bystrzyckie

Pasmo Sudetów Środkowych, w znacznym stopniu zalesione i słabo zaludnione. Zbudowane są przede wszystkim ze skał metamorficznych. Najwyższy z tamtejszych szczytów - Jagodna - osiąga 977 m n.p.m.

Góry Orlickie

Najwyższe pasmo łańcucha Sudetów Środkowych, zbudowane z różnych skał metamorficznych. Najwyższy szczyt Gór Orlickich znajduje się w Czechach. Jest nim mierząca 1115 m n.p.m. Wielka Destna. W Polsce najwyżej (bo na wysokość 1084 m n.p.m.) wzbija się Orlica.  

Masyw Śnieżnika

Pasmo położone w Sudetach Wschodnich. To właśnie Masyw Śnieżnika jest najwyższym obszarem polskiej części wschodniego obszaru łańcucha. Góry w większości zbudowane są z łupków łyszczykowych i gnejsów. Śnieżnik - punkt zwrotnikowy pasma, od którego odchodzi 6 ramion - osiąga wysokość 1425 m n.p.m. 

Góry Bialskie

Pasmo Sudetów Wschodnich, zbudowane z granitognejsów, gnejsów, łupków i skał magmowych. Najwyższym szczytem Gór Bialskich jest Rudawiec, osiągający wysokość 1106 m n.p.m.

Góry Złote

Pasmo górskie Sudetów Wschodnich. Zbudowany ze skał magmowych i metamorficznych masyw charakteryzuje się kształtem rozłogu. Najwyższym szczytem Gór Złotych jest mierzący 1127 m n.p.m. Smerek, a najwyższym polskim szczytem - Postawna osiągająca 1117 m n.p.m

Góry Opawskie

Mezoregion będący częścią Jesioników - pasma górskiego Sudetów Wschodnich. Najwyższym polskim szczytem Gór Opawskich jest mierząca 889 m n.p.m. Biskupia Kopa.

Karpaty

Kolejny łańcuch górski w Polsce - Karpaty - należy do największych w Europie Środkowej. Rozciąga się na terenie 8 państw - Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Serbii. Najwyższy szczyt Karpat to położony na Słowacji Gerlach - charakterystyczna góra mierzy 2655 m n.p.m. Polskie Karpaty dzielą się na 12 pasm

Tatry

Najwyższe pasmo w polskiej części łańcucha i najwyższe góry w Polsce. Najwyższy szczyt po polskiej stronie gór to Rysy (2501 m n.p.m.).

Pieniny

Pasmo górskie Karpat przebiegające przez Polskę i Słowację. Jego najwyższy szczyt - Wysoka - osiąga 1025 m n.p.m.

Beskid Śląski

Jedno z pasm tworzących Beskidy Zachodnie - mezoregionu będącego częścią Karpat Zachodnich. Najwyższy tamtejszy szczyt to Skrzyczne, wznoszący się na wysokość 1257 m n.p.m.

Beskid Mały

Niewielkie i zwarte pasmo górskie, mieszczące się w zachodniej części Beskidów. Spośród wszystkich tamtejszych szczytów, największą wysokość osiąga mierzący 930 m n.p.m. Czupel.

Beskid Makowski

Pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich, dawniej nazywane Beskidem Średnim. Najwyższym tamtejszym szczytem jest mierząca 1169 m n.p.m. Mędralowa. 

Beskid Żywiecki

Drugie najwyższe (po Tatrach) spośród wszystkich polskich pasm górskich. Stanowi część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego jest mierzący 1725 m n.p.m. Diablak.

Beskid Wyspowy

Pasmo leżące w obszarze Beskidów Zachodnich. Najwyższy tamtejszy szczyt - Mogielica - osiąga 1170 m n.p.m.

Gorce

Pasmo Beskidów Zachodnich. Turbacz, będący najwyższym szczytem tego masywu, osiąga 1310 m n.p.m. 

Beskid Sądecki

Pasmo Karpat Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. Najwyższy szczyt masywu - Radziejowa - wznosi się na 1266 m n.p.m. 

Beskid Niski

Pasmo górskie, którego wschodnia część rozgranicza Karpaty Wschodnie i Zachodnie. Najwyższy szczyt po polskiej stronie gór to Lackowa, mierząca 997 m n.p.m.

Bieszczady

Grupa górska składająca się z dwóch pasm - Bieszczadów Wschodnich (w całości na terenie Ukrainy) i Zachodnich - leżących w łańcuchu Karpat. Najwyższym polskim szczytem Bieszczad jest Tarnica, osiągająca 1346 m n.p.m. 

Góry Sanocko-Turczańskie

Pasmo należące do Beskidów Lesiastych, leżące w obszarze Karpat Wschodnich. Najwyższy polski szczyt gór to Jaworniki - 909 m n.p.m.

Góry Świętokrzyskie

Łańcuch Gór Świętokrzyskich położony jest w centrum Wyżyny Kieleckiej. To najstarsze góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie - wypiętrzyły się ok. 500 mln lat temu. Najwyższym tamtejszym szczytem jest mierząca 614 m n.p.m. Łysica. Łańcuch składa się z 19 pasm.

Pasmo Klonowskie

Najwyższy szczyt - Barcza, 465 m n.p.m.

Pasmo Bostowskie

Najwyższe wzniesienie osiąga na 351 m n.p.m.

Pasmo Oblęgorskie

Najwyższy szczyt - Siniewska Góra, 449 m n.p.m.

Pasmo Masłowskie

Najwyższy szczyt - Klonówka, 473 m n.p.m.

Łysogóry

Najwyższy szczyt - Łysica, 614 m n.p.m.

Pasmo Jeleniowskie

Najwyższy szczyt - Szczytniak, 554 m n.p.m.

Pasmo Zgórskie

Najwyższy szczyt - Patrol, 388 m n.p.m.

Pasmo Posłowickie

Najwyższy szczyt - Biesak, 381 m n.p.m.

Pasmo Dymińskie

Najwyższy szczyt - Telegraf, 408 m n.p.m.

Pasmo Brzechowskie

Najwyższy szczyt - Sikorza, 361 m n.p.m.

Pasmo Orłowińskie

Najwyższy szczyt - Krzemionka, 336 m n.p.m.

Pasmo Iwaniskie

Najwyższe wzniesienie osiąga na 328 m n.p.m.

Pasmo Wygiełzowskie

Najwyższe wzniesienie osiąga 385 m n.p.m.

Pasmo Chęcińskie

Najwyższy szczyt - Góra Zamkowa, 360 m n.p.m.

Pasmo Bolechowieckie

Najwyższy szczyt - Miejska, 332 m n.p.m.

Pasmo Daleszyckie

Najwyższy szczyt - Otrocz, 372 m n.p.m.

Pasmo Cisowskie

Najwyższy szczyt - Włochy, 427 m n.p.m.

Pasmo Ociesęckie

Najwyższy szczyt - Jaźwina, 361 m n.p.m.

Pasmo Kadzielniańskie

Najwyższy szczyt - Karczówka, 340 m n.p.m.