Gniezno: kto przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa? Tło historyczne

Gniezno to miasto położone w środkowej Polsce. Jest powszechnie znane i rozpoznawane ze względu na fakt, że pełniło funkcję pierwszej stolicy Polski. Do dziś jest siedzibą arcybiskupstwa oraz kolejnych arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. To ośrodek o powierzchni 40,6 km², liczący około 68 900 stałych mieszkańców. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów miast jest właśnie Gniezno - jakie województwo może się poszczycić tym historycznym ośrodkiem? To województwo wielkopolskie.

Historia Gniezna nie zaczyna się w momencie jego założenia około roku 940. Już w paleolicie istniało tu osadnictwo. Odkryto także pozostałości kamiennego kurhanu, który wznosił się tu od VIII do X wieku. Natomiast jeden z głównych grodów miasta Polan powstał w tym miejscu właśnie około roku 940. W czasach Mieszka I Gniezno zostało unowocześnione i rozbudowane, oraz stało się główną siedzibą Piastów. W tym momencie miasto nie pełniło jeszcze funkcji stolicy, było jedynie grodem stołecznym obok innych osad, takich jak Ostrów Lednicki, Poznań czy Giecz. Jako oficjalna stolica państwa polskiego pojawiło się w roku 991, w dokumencie Dagome iudex.

Wszyscy dziś uczymy się w szkołach, kiedy był zjazd w Gnieźnie. To niezwykle istotne wydarzenie w roku 1000 skutkowało powstaniem metropolii gnieźnieńskiej i arcybiskupstwa. Świątynia wzniesiona przez Mieszka I stała się katedrą. Natomiast kolejnym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w Gnieźnie, była koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla polski w roku 1025. Natomiast już 9 lat później Gniezno zostało najechane przez czeskiego księcia Brzetysława i w wyniku tego najazdu bardzo zniszczone. Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę kraju do Krakowa.