IMG_4953
Janka57 Zdjęcie wykonane przez Janka57
Album Konkurs społeczności

81 KONKURS SPOŁECZNOŚCI - GŁOSOWANIE

81 KONKURS SPOŁECZNOŚCI - GŁOSOWANIE PRZYPOMINAM REGULAMIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5). Po zakończeniu drugiego dnia konkursowego Organizator zamieszcza plakat OCENIAMY, pod którym w jednym komentarzu każda osoba podzieli pomiędzy Uczestników konkursu swoje 15 punktów, przydzielając je wybranym przez niego 5 pracom odpowiednio 5 - 4 - 3 - 2 - 1 punkt. Głosować może Uczestnik konkursu bez względu na ilość zdjęć w galerii oraz każda osoba zarejestrowana na portalu, mająca w galerii co najmniej 9 zdjęć. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6). Jeżeli ktoś policzy niewłaściwie, Organizator pomija ostatnią ocenę.

konkurs-spolecznosci SalonOdrzuconych konkurs-spolecznosci-glosowanie

Komentarze