kazarka rdzawa
Maria Krystyna Zdjęcie wykonane przez Maria Krystyna
Album Ptaki

Kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea), samiczka

W Polsce rzadko spotykana, a jednak... Bardziej podobna do gęsi niż do kaczki. Zamieszkuje Afrykę Póln., Bliski Wschód, część Azji z Japonią i Filipinami, rzadziej Afrykę tropikalną. Spotykana pojedynczo lub w małych stadkach.

Kazarka Rdzawa blaszkodziobe Tadorna ferruginea

Komentarze