bialolica009s - Kopia
Tomasz Fliszkiewicz Zdjęcie wykonane przez Tomasz Fliszkiewicz

Gęsi

Młoda gęś białoczelna i bernikla białolica.

ptak Gęś gęś białoczelna bernikla bernikla białolica

Komentarze