DSC01938c_2400
Sokolowski Zdjęcie wykonane przez Sokolowski
Album Konkurs 83_Ciekawe miejsca

Zespół świątynny Bajon

Bajon to największy zespół świątynny znajdujący się w centrum Angkor Thom , siedziby władców khmerskiego imperium, zwanego wielkim miastem, ( odbudowana stolica po najeździe Czamów). Wzniesiony pod koniec XII w. pałacowo -świątynny kompleks otacza fosa oraz mur z laterytu wysokości 8m. Szczególnie ciekawe są wykonane z piaskowca potężne bramy miasta, oraz Bajon -imponująca, kamienna świątynia-góra. Była to świątynia państwowa stanowiąca serce Angkor Thom i polityczno religijne centrum nowego miasta . Centralna świątynna góra pierwotnie była otoczona 54 niższymi wieżami, spośród których zachowało się do naszych czasów tylko 37. Każda z wież ozdobiona jest gigantycznymi kamiennymi głowami wykonanymi ze spojonych bloków piaskowca. Są to wizerunki enigmatycznie uśmiechającego się Buddy o ludzkim obliczu . W dolnych poziomach znajdują się galerie zewnętrzne zawierające płaskorzeźby ilustrujące wydarzenia historyczne i życie codzienne khmerskiego ludu u progu XIII w.

SalonOdrzuconych

Komentarze