20180523_8262hdr
S.Pyko Zdjęcie wykonane przez S.Pyko
Album Moje Podróże

83 KONKURS SPOŁECZNOŚCI (3) Bieszczady

Bieszczady.....................nie da się opisać tego regionu Polski w kilku zdaniach. Nigdzie indziej w polskich górach nie znajdziemy takich krajobrazów i podobnego bogactwa świata roślin i zwierząt. Bieszczady należą do Karpat Wschodnich i czuć w nich "tchnienie Wschodu". Kiedyś zagospodarowane i gęsto zamieszkane - dziś dzikie i mityczne. Skąd wzięły się cerkwie w Bieszczadach? ..............................Cerkwie bojkowskie, które bezpośrednio po wojnie znalazły się w granicach Polski, uległy niemal całkowitej zagładzie. Te, które możemy dziś oglądać, odziedziczyliśmy po Związku Radzieckim w 1951 roku, cztery lata po wysiedleńczej Akcji Wisła. Największa powojenna modyfikacja polskich granic miała miejsce w 1951 roku. Związek Radziecki zapragnął nadbużańskich terenów pod Sokalem, na których znajdowały się kopalnie węgla kamiennego. Zaoferował Polsce wymianę: oddacie Sokalszczyznę z Bełzem, Uhnowem i Warężem, a w zamian dostaniecie fragment Bieszczad z Lutowiskami, Ustrzykami i Czarną. W 1951 roku każdy kraj przesiedlił mieszkańców przekazywanych terenów, a pozostawił zabudowę i całe nieruchome mienie. W ten sposób otrzymaliśmy 20 drewnianych cerkwi, używanych wcześniej przez autochtoniczną ludność. Najpiękniejszą z odziedziczonych po wojnie bieszczadzkich cerkwi możemy zobaczyć w Równi, oddalonej 3 kilometry na południe od Ustrzyk Dolnych. Geograficznie rejon ten należy do Gór Sanocko-Turczańskich, ale przyjęło się mówić o równiańskiej cerkwi jako o „prymusce” wśród świątyń bieszczadzkich. Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy powstała w pierwszej połowie XVIII wieku i, po świątyni w Liskowatem, jest najstarsza w okolicy. W 1792 roku miał miejsce jej remont, być może połączony z wymianą niektórych elementów konstrukcyjnych. Po wojnie cerkiew pełniła funkcję magazynu rolniczego. Aż trudno to sobie dziś wyobrazić w tak pięknym obiekcie! Później objęto ją opieką konserwatorską i odremontowano w 1975 roku. Od mniej więcej tego czasu, świątynia w Równi jest kościołem rzymsko-katolickim.

bieszczady cerkiew konkurs-spolecznosci równia pyko

Komentarze