Ku Śnieżnej Panterze

Śnieżna Pantera to tytuł nadawany alpinistom, którzy dokonali wejść na wszystkie pięć siedmiotysięczników, leżących na terenie byłego ZSRR. Trzy spośród szczytów znajdują się w Pamirze: Szczyt Awicenny (dawniej Pik Lenina, Pik Niepodległości, 7136 m n.p.m.), Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m.) i Pik Somoni (dawniej Pik Kommunizma, 7495 m n.p.m.). Dwa kolejne - Chan Tengri (7010 m n.p.m.) oraz najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.) - leżą natomiast w Tien-Szanie. Obecnie Pik Pobiedy, Chan Tengri i Szczyt Awicenny znajdują się na terytorium Kirgistanu, zaś Pik Somoni i Pik Korżeniewskiej - Tadżykistanu.

Pierwszym zdobywcą pięciu siedmiotysięczników był w 1961 roku Jewgienij Iwanow. Spośród Polaków udało się to zaledwie czterem: Marcinowi Hennigowi (2006), Marcinowi Miotkowi (2007), Marcinowi Kaczkanowi (2008) oraz Maciejowi Stańczakowi (2009).
Jak dotąd na wszystkich pięciu szczytach nie stanęła żadna Polka.

Trochę słów o autorce fotografii

Aleksandra Dzik – urodzona w 1982 r., absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje także jako przewodnik beskidzki i pilot wycieczek.

Autorka fotografii Aleksandra Dzik (Ternua Team) jest w trakcie kompletowania „Śnieżnej Pantery”. W roku 2006 podczas swojej pierwszej wysokogórskiej wyprawy weszła wraz z T. Borowcem, M. Derezińską, J. Lenczowskim oraz M. Westerowskim na Szczyt Awicenny (wówczas Pik Niepodległości).  W 2007 w ramach „2x7000 – Pamir Expedition 2007” stanęła wraz z T. Borowcem, M. Westerowskim i J. Żebrackim na Piku Korżeniewskiej, zaś wspólna z T. Borowcem próba zmierzenia się z Pikiem Somoni zakończyła się niepowodzeniem.
Wejście na ów szczyt udało się rok później wraz z M. Kaczkanem, R. Rogiem,
M. Stańczakiem, D. Stecem, S. Wawrzutą oraz I. Walugą z „Polish Pamir Expedition 2008”.
W lecie 2009 A. Dzik, J. Stasielak oraz A. Ihnatowicz stworzyły wyprawę kobiecą – „HiMountain Tien-Shan 2009 – Polish Female Expedition”, krórej celem miały być Chan Tengri oraz nie zdobyty dotąd przez Polkę Pik Pobiedy. Autorce prezentowanych tu fotografii udało się samotnie wejść na Chan Tengri, by następnie w towarzystwie kazachsko-azerbejdżańskiego zespołu w składzie I. Ashurly, A. Bajhenov, V. Chekhlov oraz A. Korneev zmierzyć się z Pikiem Pobiedy. Wszyscy uczestnicy dotarli na Pobiedę Zachodnią (również nie zdobytą wcześniej przez Polkę), na głównym wierzchołku stanął jedynie I. Ashurly. Owiany złowrogą legendą Pik Pobiedy nadal czeka na pierwsze polskie wejście kobiece.

Osiągnięcia w narciarstwie wysokogórskim:
- Mistrzostwo Polski w Narciarstwie Wysokogórskim w sezonie 2006/2007
(w parze z Magdaleną Derezińską)
- Puchar Polski w Narciarstwie Wysokogórskim w sezonie 2006/2007
- Członkostwo Kadry Narodowej Polski w Narciarstwie Wysokogórskim
w sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008

Osiągnięcia w rajdach przygodowych (Adventure Racing):
- Mistrzostwo Polski w Rajdach Przygodowych w sezonie 2008 (w zespole Navigator Suunto)
- Wicemistrzostwo Czech w Rajdach Przygodowych w sezonie 2005
(w zespole Davis Trezeta AT)
- IV miejsce w Zamberlan Adventure Trophy
– Mistrzostwach Europy w Rajdach Przygodowych w sezonie 2008
(w zespole Navigator Suunto)

Informacje o wystawie

Otwarcie wystawy odbędzie się 4 marca 2010 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki
Rybnickie Centrum Kultury, znajdującej się na ul. Saint Vallier 1 w Rybniku. Wstęp na wystawę jest wolny! Na wystawie prezentowane będą zdjęcia autorki z wypraw:
- Szczyt Awicenny (7136 m n.p.m)
- Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m.)
- Pik Somoni (7495 m n.p.m.)
- Chan Tengri (7010 m n.p.m.)
- Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.) Po wernisażu spotkanie z autorką i pokaz slajdów z wyprawy kobiecej
"HiMountain Tien-Shan 2009 - Polish Female Expedition", której celem były szczyty Chan Tengri i Pik Pobiedy.