Tak dużej suszy nie było we Włoszech od 70 lat. Na początku lipca Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcia satelitarne, na których widać było poziom wody na rzece Pad. To dramatyczny widok, ponieważ ta najdłuższa rzeka kraju niemalże zniknęła z powierzchni Ziemi. Eksperci przyznają, że to skutek zmian klimatycznych. W niektórych regionach wiele tygodni nie padał deszcz, a temperatury były rekordowo wysokie.

Susza odsłoniła Most Nerona na rzece Tyber

To niezwykle trudna sytuacja dla kraju. Susza jest bowiem zagrożeniem dla dostaw wody pitnej, ale również olbrzymim wyzwaniem dla rolników. Pad to jednak niejedyna włoska rzeka, która zaczęła w ostatnich tygodniach opadać. W rzymskim Tybrze również poziom wody się zmniejszył. Tak bardzo, że odsłonił ruiny Mostu Nerona, który został zniszczony już w starożytności.

Mostu nigdy już nie odbudowano, chociaż sam papież Juliusz II miał taki zamiar. Obiekt znajdował się w pobliżu współczesnego mostu ponte Vittorio Emanuele II i łączył Pole Marsowe z drugim brzegiem rzeki. W tym miejscu biegła droga od Janikulum do Wzgórza Watykańskiego.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy dokładnie zbudowano Most Nerona ani kiedy go zburzono. Dodatkowo historycy nie są pewni, czy nazwa nie została nadana dopiero w średniowieczu. Co ważne, już w tamtym okresie kronikarze opisywali go jako ruinę. Do czasów współczesnych zachowały się zaledwie resztki filarów, które widoczne są w sytuacjach takich, jak ekstremalna susza.

Historycy twierdzą, że most powstał za czasów panowania piątego cesarza Rzymu

Najbardziej prawdopodobne jest jednak, że most wybudowano za czasów panowania cesarza Nerona (średniowieczna nazwa tego obiektu może być cenną wskazówką, chociaż nie jest to pewne). Panował w latach 54–68. Uchodził za bardzo despotycznego władcę i miał wielu wrogów, również w kręgach arystokratów, patrycjuszy i w Senacie.

Niektórzy obwiniali go nawet o pożar Rzymu w 64 roku. Wrogie cesarzowi stronnictwa w Senacie twierdziły, że to on wydał rozkaz podpalenia miasta. Po pożarze Neron miał nakazać zbudować dla siebie wielki pałac. Co ciekawe, starożytny historyk Tacyt napisał, że cesarz, chcąc odciągnąć od siebie podejrzenia, obwinił za pożar rzymskich chrześcijan, co doprowadziło do fali krwawych prześladowań i represji. Fabularyzowaną wersję tych wydarzeń znajdziemy w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i jego filmowych adaptacjach. Ostatecznie cesarz popełnił samobójstwo w 68 roku po tym, jak Senat uznał go za wroga publicznego. Miał wtedy 30 lat.

Susze są coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe – nie tylko we Włoszech

Niektórzy eksperci i historycy zwracają uwagę na to, że bez względu na to, kto wybudował Most Nerona, został on wybudowany w złym miejscu. Postawiono go na terasie zalewowej, przez co konstrukcja została po jakimś czasie częściowo rozebrana i z jej fragmentów utworzono nowy most.

Uczeni dodają również, że przez zmiany klimatyczne ruiny starożytnego mostu będą coraz częściej widoczne w Rzymie. Susze dotykają jednak kraje na całym świecie i są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne. Sytuacja we Włoszech jest bardzo zła, ale z katastrofą zmagają się również Portugalia i Hiszpania. Według najnowszych badań tak dramatycznej suszy na Półwyspie Iberyjskim nie było od 1200 lat. Negatywne konsekwencje odczują przede wszystkim przemysł spożywczy i turystyczny.