Naukowcy z Washington University w St. Louis wraz z sejsmologami Douglasem Wiensem oraz Robertem Brookingsem przeprowadzili jedno z pierwszych badań sejsmicznych w Andach. Ich prace zostały opublikowane na łamach czasopisma "Geophysical Research Letters". Badacze odkryli związek pomiędzy topnieniem lodu w Patagonii, a bardzo szybkim procesem wypiętrzenia skał i ruchów tektonicznych.  

Topniejące lodowce przyspieszają procesy tektoniczne ziemi 

– Różnice w wielkości lodowców w połączeniu ze strukturą płaszcza Ziemi, którą zaobserwowaliśmy w naszym badaniu, powodują bardzo szybki proces orogenezy w tym regionie – przekazała geofizyczka Hannah Mark z instytutu Woods Hole Oceanographic, która kierowała badaniami.  

– Kiedy pole lodowe topnieje, ziemia, która kiedyś znajdowała się pod jego powierzchnią, nagle wznosi się, ponieważ nie jest już obciążona olbrzymim ciężarem grubej pokrywy lodowej – dodaje uczona. 

Pomiary sejsmiczne ujawniły lukę tektoniczną sprzed 18 milionów lat 

Naukowcy odkryli lukę w płytach tektonicznych, która utworzyła się ok. 18 milionów lat temu. Dotychczas znajdowała się pod olbrzymimi połaciami lodu. Teraz, kiedy lód topnieje, ta luka napędza bardzo szybkie wypiętrzenia się skał w Patagonii. To oznacza, że ziemia zaczyna się podnosić.  

Taki proces nazywa się ruchem izostatycznym. Badacze przyznają, że zazwyczaj trwa on tysiące lat. W przypadku Patagonii zaobserwowano, że ma to miejsce na przestrzeni zaledwie kilku dekad. Uczeni zbadali, że topiące się północne i południowe pola lodowe Patagonii spowodowały “podnoszenie” poziomu ziemi o 4 centymetry rocznie.  

Materiał, który odnaleziono pod powierzchnią mógł przyczynić się do roztapiania lodowca 

W trakcie najnowszych badaniach naukowcy zarejestrowali dane sejsmiczne wokół pola lodowego Patagonii, które rozciąga się wzdłuż Andów w południowych Chile i Argentynie. Następnie stworzyli mapę tego, co znajduje się pod jego powierzchnią.  

Kiedy porównali swoje dane z pomiarami z lokalnych stacji sejsmologicznych, okazało się, że luka w płycie tektonicznej, która znajduje się ok. 100 km pod powierzchnią Patagonii, umożliwia przepływ gorącego, mniej lepkiego materiału.

– Jego struktura wpływa na topienie się lodu. Postępuje ono znacznie szybciej niż zwykle – mówi Douglas Wiens. – To wyjaśnia, dlaczego nasze pomiary wykazały tak duży poziom wypiętrzania w związku z topnieniem lodu – dodaje. 

Topniejące lodowce mają wpływ na podnoszenie poziomu mórz na świecie 

Co ciekawe, naukowcom udało się również zaobserwować, że wokół luki tektonicznej prędkość fal sejsmicznych jest o ok. 8 procent mniejsza niż średnia światowa. Uczeni sugerują, że ta anomalia mogła w pewnym stopniu stopniu przyczynić się do przyspieszenia topnienia pola lodowego w Patagonii.  

Badacze przypominają, że pola lodowe Patagonii są w czołówce, jeśli chodzi o prędkość topnienia. Naukowcy od lat ostrzegają, że topniejące lodowce mają bardzo duży wpływ na podnoszenie poziomu mórz na świecie, co będzie w przyszłości skutkowało gwałtownymi powodziami. Szacuje się, że wiele miast przybrzeżnych może za kilkadziesiąt lat po prostu zatonąć.  

Źródło: Geophysical Research Letters