Majowie rozwinęli jedną z największych cywilizacji zachodniej półkuli. W budowanych przez nich miastach znajdowały się kamienne pałace, świątynie i piramidy. Część tych imponujących budowli przetrwała do dziś, co świadczy o architektonicznym geniuszu majańskich inżynierów. Majowie posiadali również rozwiniętą wiedzę z zakresu matematyki i astronomii.

Po roku 900 ta cywilizacja prekolumbijska gwałtownie podupadła z nieznanych przyczyn. Wiadomo jednak np., że miasta Majów były bardzo toksyczne. Cywilizacja ta ucierpiała też wskutek zmian klimatycznych, powodujących długotrwałe susze. Kolejne odkrycia archeologiczne dowodzą, że dziedzictwo Majów nadal nie zostało w pełni zbadane.

Makabryczne odkrycie archeologiczne w Meksyku

Niedawno archeolodzy z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) odkryli na stanowisku badawczym w majańskim mieście Moral Reforma rozczłonkowane ludzkie szczątki. Niegdyś była to prężenie rozwijająca się enklawa Majów, która funkcjonowała jako centrum wymiany kulturalnej wzdłuż brzegów rzeki San Pedro.

Miejsce pochówku było ukryte pod świątynią-piramidą. Zwłoki należące do kilkunastu młodych dorosłych mężczyzn znaleziono w dwóch grupach odpowiadających różnym okresom. Młodsi zostali pochowani między 600 a 900 r. n.e., a starsi między 300 r. p.n.e. i 250 r.n.e.

W majańskiej piramidzie znaleziono rozczłonkowane ludzkie szczątki / fot. INAH

Co znaleźli archeolodzy?

Archeolodzy ustalili, że pochowani mężczyźni najprawdopodobniej zostali złożeni w ofierze majańskim bóstwom. W ten sposób piramida została poświęcona. Co ciekawe, niektóre szczątki zostały rozczłonkowane lub pozbawione głów. Badacze zwrócili również uwagę na pozycję, w jakiej pochowano ofiary. Niektóre ciała pogrzebano w pozycji pionowej lub siedzącej.

W miejscu pochówku znaleziono także 567 artefaktów złożonych w ofierze. Były to przedmioty wykonane z muszelek i jadeitowych koralików oraz naczynia i groty strzał.

Dlaczego Majowie składali ofiary?

Ofiary z ludzi składano podczas najważniejszych majańskich rytuałów. Zazwyczaj poświęcano jeńców wojennych o wysokim statusie, a jeńców o niższym statusie wykorzystywano do pracy. Majowie wierzyli, że wierzyli, że ofiary z ludzi karmią bogów. Bez nich słońce przestałoby wschodzić, a świat by się skończył. Badania wykazały m.in, że Majowie kneblowali ludzi, których składali w ofierze.

Jedno z niedawnych odkryć archeologicznych rzuca nowe światło na składanie ofiar przez Majów. Rytuał mógł być łączony ze sportową rozrywką. Ma na to wskazywać kamienna tablica z wynikami.

W obu Amerykach do dziś żyją potomkowie Majów. Największe i najważniejsze grupy zamieszkują Meksyk. Są to: Yucatecs (300 000), Tzotzil (120 000) i Tzeltal (80 000).