Susza, ogólnoświatowy, jak i lokalny wzrost cen żywności i paliw, konflikt w Somalii oraz niska stopa rozwoju w regionie doprowadziły w Afryce Wschodniej do kryzysu humanitarnego, który objął swym zasięgiem już ponad 12,5 miliona osób. Polska Akcja Humanitarna w ciągu najbliższych miesięcy będzie realizowała projekty pomocy doraźnej skupionej na dostępie do żywności oraz wody. Kolejnym etapem będą projekty długofalowe, mające na celu stworzenie warunków do samodzielnej produkcji żywności. Grupą docelową działań PAH będą w szczególności somalijskie dzieci, kobiety oraz matki karmiące, gdyż to właśnie te grupy są najbardziej poszkodowane z powodu nieodpowiednich warunków wodno-sanitarnych i żywieniowych. Kryzys żywnościowy będzie trwał jeszcze wiele miesięcy, a miejscowa ludność będzie zmagała się z jego konsekwencjami przez wiele lat. Właściwie nikt nie ma już wątpliwości, że kryzys dopiero się rozpoczyna. Pesymiści twierdzą, że niedługo wręcz eksploduje, pociągając za sobą miliony ofiar. Świat musi działać, aby tych ofiar było jak najmniej, jednak tutaj nie wystarczy już kolejny pojedynczy zryw serca. W Rogu Afryki potrzeba jak najszybszych, skoordynowanych i długoterminowych działań całej społeczności międzynarodowej, bo tutaj od lat ludzie umierają z głodu nie tylko kiedy ogłaszana jest klęska, oni umierają z głodu na co dzień – mówi Rafał Hechmann – Koordynator Pomocy Humanitarnej PAH, który obecnie przebywa w regionie dokonując analizy potrzeb. Dzięki hojności Polaków PAH zgromadziła 1.697.000 zł. Ta kwota pozwala rozpocząć działania pomocowe w Somalii, ale do długofalowych działań potrzeba znacznie więcej środków. Afryka wielokrotnie otrzymywała pomoc, która z perspektywy czasu okazała się nieefektywna i krzywdząca dla ludzi. A tymczasem mieszkańcy Afryki Wschodniej potrzebują prostych rzeczy – wody, nasion i narzędzi rolniczych, które pozwolą im na uniezależnienie się od pomocy humanitarnej. Należy więc budować studnie, wspierać rozwój rolnictwa, a co za tym idzie kształcić ludzi. Wymaga to jednak czasu i długoterminowego zaangażowania. Z naszej strony wsparcie dla Somalijczyków na pewno nie będzie pomocą jednorazową – mówi Janina Ochojska – prezes fundacji. PAH apeluje o dalsze wsparcie. Aby prowadzić długofalową, kompleksową pomoc, która obejmie dostęp do wody, dostęp do żywności oraz specjalistyczne dożywianie dzieci  w regionie potrzeba 5 mln zł. Każdego roku dochodzi do kryzysów humanitarnych. Obecnie jesteśmy świadkami największej od 60 lat klęski głodu w Afryce Wschodniej. Z tego powodu Polska Akcja Humanitarna zdecydowała poświęcić nadchodzący Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej mieszkańcom Rogu Afryki dotkniętym głodem. W ramach tegorocznych obchodów PAH wraz z Festiwalem Piękna i telewizją POLSAT podjęła wspólną inicjatywę na rzecz pomocy ofiarom katastrofy w Afryce Wschodniej. Już 19 sierpnia finalistki Miss Supranational będą zbierać pieniądze do puszek kwestarskich PAH. Zbiórka odbędzie się na ul. Chmielnej i na Nowym Świecie w Warszawie w godzinach 18.00-20.00. Akcja jest elementem Festiwalu Piękna, w ramach którego zostaną wybrane Miss Supranational, Miss Polski oraz Miss Polski Nastolatek. Każdego roku finalistki konkursów angażują się społecznie. PAH apeluje o pomoc dla ofiar kryzysu: •    Wpłać dowolną kwotę na konto statutowe BPH 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Głód”
•    Wpłać dowolną kwotę na konto zbiórkowe BPH 30 1060 0076 0000 3310 0016 1199
•    Dołącz do Klubu SOS PAH
•    Zakup wodę i żywność na www.podarnik.gazeta.pl
Więcej informacji na www.pah.org.pl oraz profilu PAH na Facebooku.