Kierunek został wybrany, ze względu na potencjał historyczny leżący na morskim dnie, a zarazem na bardzo małą ilość dostępnych materiałów, na temat zalegających tam wraków. Miejsce to kryje  przed sobą  bardzo wiele tajemnic, celem ekspedycji jest odkrycie chociaż jednej z nich. Do tej pory odbyły się dwie ekspedycje prowadzone przez Australijczyków, którzy niestety skoncentrowali się tylko na wraku australijskiego okrętu podwodnego AE2 oraz trzeciej  prowadzonej przez dr. Roberta Ballarda, który również główny nacisk swojej ekspedycji położył na wyżej wymieniony okręt podwodny. Polska ekspedycja opierać się ma na inwentaryzacji, sfotografowaniu i sfilmowaniu jak największą ilość wraków, które w bitwie miały największe znaczenie militarne i prestiżowe. Planowane jest użycie sonarów, które pomogą w stworzeniu animacji komputerowej do porównania z materiałem archiwalnym.
Jest to teren bardzo dziewiczy jeśli chodzi o nurkowanie. Miejsca, w których spoczywają wraki  w większości stanowią teren wojskowy bądź znajdują się w okolicach toru wodnego w cieśninie dardanelskiej. Strona turecka udziela jednak wszelkiej możliwej pomocy organizacyjnej. Wyniki i wnioski z ekspedycji zaprezentowane zostaną w tureckim muzeum  morskim w Canakkale. www.wyprawywrakowe.pl