Pod koniec 2023 roku archeolodzy z Berna w Szwajcarii prowadzili wykopaliska ratunkowe w gminie Heimberg. Naukowcy podejrzewali, że w tym miejscu mogło znajdować się stanowisko rzymskie. Badacze mieli nadzieję, że uda im się znaleźć artefakty, które rzucą nowe światło na obecność Rzymian w regionie. Nie udało się. Zamiast tego jednak odnaleźli ślady osady z czasów epoki brązu.

Ślady osady z epoki brązu w Szwajcarii

Archeolodzy napisali w oświadczeniu, że nie mieli żadnej wiedzy o osadnictwie w tej części gminy Heimberg. Do tej pory nie znaleziono tu żadnych dowodów, które wskazywałyby na większe skupiska ludzkie w prehistorii. Uczeni pracowali ponad 3 miesiące na terenie o wielkości prawie 1000 m². W tym czasie udało im się odnaleźć m.in. pozostałości narzędzi, ceramiki, a także doły, w których znajdowały się paleniska.

– Dwa z tych dołów były wypełnione po brzegi kamieniami, które miały ślady oddziaływania bardzo wysoką temperaturą. Mogły one służyć do magazynowania ciepła w paleniskach lub piecach grzewczych. Stanowią typowe znalezisko z epoki brązu – napisali archeolodzy z Uniwersytetu w Bernie.

Pozostałości palenisk w wykopanych dołach

W wielu osadach z epoki brązu odkrywano w przeszłości pozostałości palenisk. Były to miejsca, które służyły zarówno do ogrzewania domostw, jak i przyrządzania posiłków i wykonywania różnych prac. Paleniska bardzo często znajdowały się w wykopanych dołach, które mogły być otoczone kamieniami lub innymi materiałami konstrukcyjnymi.

Doły z paleniskami na stanowiskach archeologicznych dostarczają cennych informacji o życiu prehistorycznych ludzi, a także technologii, której poszczególne społeczności używały. Co więcej, analiza pozostałości organicznych znalezionych w paleniskach często dostarcza dodatkowych danych na temat diety i codziennych praktyk kulinarnych ludzi zamieszkujących osady.

Odkrycia potwierdzają historyczne znaczenie regionu

Naukowcy twierdzą, że mieszkańcy osady w Heimberg wykopywali tu doły, z których wydobywali glinę. – Glina była wówczas ważnym surowcem. Wykorzystywano ją m.in. do tynkowania ścian domów czy wyrobu naczyń ceramicznych – twierdzą archeolodzy. Podczas wykopalisk odkryto warstwy gliny o grubości nawet do 35 metrów. Naukowcy sugerują, że wskazuje to na duże znaczenie gliny dla działalności ludzi na tym obszarze.

– Złoża gliny były później eksploatowane przez znanych współczesnych rzemieślników z Heimbergu. Podobnych dowodów dotyczących okresu rzymskiego dostarcza cegielnia odkopana w Heimbergu w 1964 roku – dodali.

– Stanowisko w Heimbergu jest jednym z całej serii nowych odkryć z epoki brązu, dokonanych w ostatnich latach między Thun a Bernem. Na przykład od 2014 roku wiadomo, że pozostałości domów na palach zachowały się także w dolnym dorzeczu jeziora Thun, przed zamkiem Schadau – informują szwajcarscy badacze.

– Wykopaliska ratunkowe w Thun-Schoren, Richigen i Kehrsatz również odsłoniły rozległe pozostałości osadnictwa z epoki brązu. Nowe obiekty z tego okresu ukazują historyczne znaczenie doliny Aare jako siedliska ludzkiego i szlaku transportowego pomiędzy przełęczami Alp a Płaskowyżem Szwajcarskim – podsumowali uczeni.

Źródło: Archeologia Berno.