1. Skradziono mi paszport. Jestem w kraju, w którym nie ma polskiego konsula. Co Robić?
Na terytorium państw, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa – ambasady, konsulatu zawodowego lub honorowego – mamy prawo do pomocy konsularnej ze strony państw Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw. W przypadku utraty lub kradzieży dokumentów konsul kraju UE
po potwierdzeniu danych oraz uzyskaniu zgody władz polskich wyda Europejski Dokument Podróży (ETD), który pozwoli na powrót do miejsca stałego pobytu.

2. Ile kosztuje wydanie tymczasowego paszportu, jak długo jest on ważny?
Opłata konsularna w przypadku małoletniego wynosi 30 euro, dorosłego – 40 euro.  W przypadku osoby powyżej 70. roku życia nie pobiera się opłaty.  Oczywiście płacimy walutą danego kraju według przelicznika euro. Paszport tymczasowy ważny jest 12 miesięcy. Warto zaznaczyć, że konsulat nie wystawi duplikatu paszportu ani tymczasowego dowodu osobistego.

3. Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o paszport tymczasowy?
Są to: wypełniony wniosek o wydanie paszportu, fotografia o wymiarach 35x45 mm, przy składaniu wniosku składa się również oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu, wnosi opłatę konsularną oraz przedstawia inny dokument potwierdzający naszą tożsamość

4. Na jakiej podstawie konsul potwierdzi moją tożsamość w przypadku kradzieży wszystkich dokumentów?
Każdy urząd konsularny posiada stały dostęp do systemu PS2O (paszportowy system obsługi obywatela), który umożliwia dostęp do akt paszportowych osoby, a co za tym idzie, do danych utraconego paszportu, podpisu posiadacza paszportu i jego fotografii. Należy pamiętać, że paszport tymczasowy wydaje się po jednoznacznym ustaleniu tożsamości osoby
(czyli upewnieniu się, że podane przez nią dane faktycznie jej dotyczą). Konsul jest obowiązany czuwać nad tym, aby nie doszło do kradzieży tożsamości obywatela, czyli wykorzystania danych czy wizerunku osoby – przez inną osobę.

5. Czy można potwierdzić przed pracownikiem ambasady swoją tożsamość w czasie rozmowy wideo z kimś nam bliskim, na przykład przez komunikator skype?
Niestety nie ma takiej możliwości. Musi to być spotkanie „na żywo”.

6. A czy konsul honorowy może wystawić paszport tymczasowy?
Nie. Konsul honorowy nie ma takich uprawnień. Tylko konsul zawodowy jest w rozumieniu ustawy o dokumentach paszportowych organem paszportowym za granicą.

7. Jak długo trwa wyrobienie paszportu tymczasowego?
To zależy od tego, jak szybko uda się potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o niego. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości, to taki paszport może być gotowy nawet w ciągu godziny.

8. Czy w sytuacji utraty dokumentów, kart bankomatowych, pieniędzy, telefonu turysta może liczyć w konsulacie na pomoc finansową?
Jest to możliwe. Przekazanie pieniędzy jest jednak ograniczone do wyjątkowych sytuacji. Pieniądze otrzymane w konsulacie musimy zwrócić. W każdym przypadku konsul stara się ułatwić poszkodowanemu kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy prześlą pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej te usługi. Bliscy poszkodowanego mogą także wpłacić na konto MSZ konkretną kwotę pieniędzy, a konsul ją wypłaci. Jest to tzw. pomoc finansowa za poręczeniem majątkowym.

9. Czy pomoc finansowa dotyczy także kosztów leczenia, transportu medycznego?
Nie. Pomoc konsula nie dotyczy sytuacji leczenia, transportu medycznego. Tego typu pomocy należy oczekiwać od firm ubezpieczeniowych, u których została wykupiona polisa.

10. A co się dzieje z wizą wbitą w utracony paszport?
Niestety w takiej sytuacji po zgłoszeniu na policji utraty dokumentu i po otrzymaniu paszportu tymczasowego trzeba zgłosić się do lokalnego urzędu z prośbą o wydanie nowej wizy. Konsul na pewno odpowiednio pokieruje taką osobę.

11.  Co jeśli dokument zgłoszony jako zaginiony odnalazł się?
Z chwilą zawiadomienia o utracie dokumentu konsul umieszcza o tym informację w Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Paszportów. W tym momencie dokument traci ważność, nawet jeśli został odnaleziony.