Tarnobrzeg: gdzie leży?

Tarnobrzeg to jedno z polskich miast powiatowych leżące na terenie województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 85,4 km², na stałe mieszka w nim około 46 907 osób. Tarnobrzeg jest położony na prawym brzegu Wisły i jest najdalej wysuniętym na północ miastem regionu karpackiego. Miasto otaczają malownicze i piękne lasy, wchodzące terytorialnie w skład Puszczy Sandomierskiej.

Miasto Tarnobrzeg zostało założone przez magnacki ród Tarnowskich w roku 1593. Od samego początku swojego istnienia stał się ośrodkiem rzemiosła i handlu, a także znanym miejscem kultu maryjnego. Jego potęga trwała aż do potopu szwedzkiego - po najazdach obcych wojsk załamała się. Miasto zaczęło ponownie się rozwijać dopiero w czasach po II wojnie światowej. Przez wiele lat działał tu Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy - miasto zajmowało się na wielką skalę wydobyciem siarki.

Teren Tarnobrzega podzielony jest na 15 osiedli. Miasto zajmuje dość dużą powierzchnię - pod tym względem jest jednym z większych w Polsce. Za rozbudowę miasta odpowiadał właśnie rozwój przemysłu siarkowego.

 

 

Tarnobrzeg: co warto zobaczyć?

Tarnobrzeg to miasto założone w późnym średniowieczu. Mimo burzliwej historii znajduje się tutaj wiele ciekawych obiektów i zabytków wpisanych do rejestru. Przez teren miasta przebiega też Szlak Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego. Gdy celem podróży jest Tarnobrzeg i okolice - co warto zwiedzić w pierwszej kolejności?

Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej
To piękny, barokowy kościół i przylegające do niego zabudowania klasztorne Dominikanów, które warto zobaczyć na własne oczy. Zbudowano je w stylu barokowym i stanowią do dziś piękny przykład tego typu budownictwa. W środku znajduje się cenny obraz Matki Bożej Dzikowskiej, wcześniej przechowywany w Pałacu Tarnowskich. To właśnie to dzieło sztuki sprowadzało do miasta wielu wyznawców kultu maryjnego.

Pałac Tarnowskich w Dzikowie
To kompleks mieszkalny pochodzący z XV wieku, niegdyś znajdujący się na terenie wsi Dzików, dziś będącej częścią Tarnobrzega. Zbudowano go jako siedzibę rodu Tarnowskich, noszącą cechy budownictwa obronnego. W dwudziestoleciu międzywojennym pałac uległ pożarowi, a w roku 1931 został odbudowany. Proces ten nadał mu cechy neobarokowe. Od XIX wieku otacza go także rozległy park krajobrazowy. Od roku 2011 w zamku mieści się Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, które można zwiedzać.

W skład zespołu pałacowego wchodzi także oficyna, wartownia, stajnia z ujeżdżalnią, oranżeria, wozownia i inne budynki użytkowe.

Gotycki kościół św. Marii Magdaleny
Piękny przykład architektury gotyckiej, kościół wybudowany z czerwonej cegły w XII wieku. Żebrowe sklepienie rozciągające się nad częścią świątyni zostało wzniesione w wieku XIV, prawdopodobnie z fundacji samego Kazimierza Wielkiego. Z pewnością warto poświęcić chwilę, by zobaczyć go z zewnątrz i zajrzeć do środka.

W Tarnobrzegu znajduje się wiele zabytkowych obiektów, które zachęcają do spacerów i eksploracji. Do rejestru wpisano nie tylko większe świątynie, dworki czy pałace, ale także cały układ urbanistyczny całego miasta i liczne prywatne domy. Do zabytków Tarnobrzega należą też cmentarze(w tym pozostałości cmentarza żydowskiego), piękny zespół klasztorny dominikanek, a także dawny spichlerz, w którym obecnie znajduje się Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.