Stany Zjednoczone też znajdują się na liście ”zakazanych krajów”, ale jak wcześniej, wyjątkiem objęto lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork. Zakaz nie dotyczy krajów UE.

Jak twierdzą autorzy projektu rozporządzenia, które wg. Rządowego Centrum Legislacji zostało skierowane do podpisu przez premiera Mateusza Morawieckiego, zawiera rozwiązania zbliżone do tych z poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z 6 listopada.

- W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego – uzasadniają projektodawcy.

Państwa na liście wybrano na podstawie danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Weryfikuje się 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców (w tym przypadku według stanu na dzień 16 listopada).

Jeżeli współczynnik przekracza 440, kraj trafia na listę. Tym zasadom nie podlegają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen (oraz wspomniane dwa stany USA).

Czemu są odstępstwa? I tu projektodawca ma odpowiedź: tworzenie wyjątków względem wymienionych wyżej obszarów w Europie ”ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów".

Z kolei wyłączenie stanów Nowy Jork i Illinois z listy "wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, zgodnie z danymi publikowanymi przez Centers for Disease Control and Prevention oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia dokonania transmisji COVID-19 w ramach realizowania transportu lotniczego".

Zakaz lotów do Polski dotyczy lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Armenii;
6) Republiki Kosowa;
7) Republiki Macedonii Północnej;
8) Republiki Serbii;
9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Nowe rozporządzenie obowiązywać będzie do wtorku 8 grudnia.