Izrael: co warto wiedzieć?

Izrael to kraj o ciekawej historii, przyciągający co roku wielu podróżników. Gdzie leży Izrael? Jest państwem położonym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego, w Azji Zachodniej. Graniczy z Libanem, Syrią, Egiptem, Jordanią i zajmuje powierzchnię 20 770 km² w granicach uznawanych przez inne państwa. Jego granice deklarowane obejmują dodatkowo Wzgórza Golan oraz Jerozolimę Wschodnią, co daje razem 22 072 km². Linia brzegowa nad Morzem Czerwonym jest bardzo krótka  ma zaledwie 7 km długości. Pomimo niewielkiej powierzchni kraj ten jest dość różnorodny - znajduje się tutaj rozległa równina Szaron, ale także pustynia i pasma górskie. Klimat także jest zróżnicowany - w zależności od regiony śródziemnomorski, umiarkowany lub tropikalny (Dolina Jordanu).

Kiedy powstał Izrael? To państwo o niezwykle trudnej, zawiłej i ciekawej historii. Już od starożytności ziemia ta była święta dla Żydów. W Torze zawarto zapis określający ją jako ziemię obiecaną przez Boga dla narodu żydowskiego. Bardzo długo ziemia ta przechodziła spod panowania pod panowanie, aż w VII wieku została podbita przez muzułmanów, którzy zostali wygnani z Izraela i przez kolejne wieki byli tam mordowani oraz prześladowani. Aż do XX wieku terenem rządziło Imperium Osmańskie, jednak począwszy od wieku XVI zdarzały się większe lub mniejsze migracje ludności żydowskiej na te tereny i powstawały lokalne społeczności.

Wraz z XIX wiekiem rozwinął się ruch syjonistyczny – idea odtworzenia państwa żydowskiego na terenie Izraela. Od tego momentu aż do roku 1945 miejsce miały tak zwane alije - duże migracje ludności żydowskiej na tereny ziemi obiecanej. Stopniowo, w wyniku wielu zdarzeń, konfliktów i działań zaczęła formować się idea niepodległości. Powstanie niepodległego państwa Izrael ogłoszono 14 maja 1948 - szybko zyskał on uznanie wielu innych państw. To wydarzenie zaogniło jednak konflikt izraelsko - arabski, który trwa w różnych formach do dziś.

W państwie Izrael mieszka około 8 834 700 osób, w tym 75,5% to Żydzi. Większość zamieszkujących Izrael Żydów urodziła się już w granicach państwa. Wszystkich Żydów rozsianych po świecie obowiązuje tak zwane prawo powrotu do ojczyzny i uzyskania izraelskiego obywatelstwa. Mimo ogromnej przewagi etnicznej, Żydzi zamieszkujący państwo tworzą mnóstwo odłamów etnicznych, pomiędzy którymi dochodzi do napięć. Oprócz Żydów na terenie państwa żyją także Arabowie (w większości sunnici), chrześcijanie oraz druzowie (nazywani też unitarianami).