Historia farmacji sięga czasów prehistorycznych. Pierwotnie przyrządzaniem leków w mniejszych społecznościach zajmowały się kobiety. Z czasem rolę tę przejęli szamani i znachorzy, którzy przygotowywali medykamenty z roślin i ziół. W cywilizacjach starożytnych, takich jak Egipt, Chiny i Babilon, medycyną zaczęli zajmować się kapłani. To właśnie ze starożytności pochodzą najwcześniejsze teksty, przepisy i receptury, które instruowały, jak zrobić odpowiednie lekarstwo.

Wykopaliska w jedynym w Turcji trackim mieście

Dopiero w świecie hellenistycznym i imperium rzymskim pojawiły się cechy i ludzie, którzy wyspecjalizowali techniki farmaceutyczne, a medycyna i farmacja przestały być domeną wyłącznie duchownych.

W północno-zachodniej Turcji, w prowincji Tekirdağ w ostatnich miesiącach odbywały się wykopaliska archeologiczne. Badacze prowadzili badania w starożytnym mieście Heraion Teikhos należącym historycznie do Traków.

To lud, który zamieszkiwał te tereny. Wspominał o nich nawet Homer w swoich poematach. Pisał, że to „lud sprzymierzony z Trojanami i im pokrewny”. Herodot z kolei uważał ich za drugi w liczebności lud po mieszkańcach Indii. Starożytni historycy szacowali, że ich liczebność mogła wynosić nawet dwa miliony.

Archeolodzy odkryli obszar produkcji leków

Na terytorium Tracji w IV wieku p.n.e. mogła być znana produkcja jedwabiu, chociaż, jak zaznaczają eksperci, jej poważny rozwój nastąpił dopiero w okresie Bizancjum. Nowe badanie rzuca jednak nowe światło na technologię starożytnych Traków. Archeolodzy twierdzą bowiem, że odkryli miejsce, w którym odbywała się produkcja wyrobów farmaceutycznych. Wykopaliska są prowadzone przez Uniwersytet Rumeli w Stambule.

– Heraion Teikhos to trackie miasto, pierwsza tracka osada w Turcji, w której nadal prowadzone są wykopaliska i jedyne miejsce badań w naszym kraju, w którym wciąż znajdujemy trackie znaleziska – powiedziała w rozmowie z Hürriyet Daily News dr Neşe Atik.

Badania archeologiczne z ostatnich lat wykazały, że miasto było zamieszkane już od trzeciego tysiąclecia p.n.e. Osada największy okres rozkwitu przeżywała od V wieku p.n.e. do I wieku n.e.

Hipoteza zakłada, że Trakowie tworzyli lekarstwa ok. 2800 lat temu

Badaczka przekazała, że wykopaliska w trackim mieście miały dwa cele. Chodziło m.in. o ochronę i zabezpieczenie miejsca dziedzictwa kulturowego Turcji. – Zależało nam na tym, aby ochronić tę osadę, żeby później udostępnić to miejsce dla turystów. Drugim celem jest wprowadzenie Heraion Teikhos do świata naukowego – powiedziała dr Atik.

Badacze twierdzą, że w starożytnym trackim mieście znajdują się dowody na produkcję leków. Starożytna „fabryka” miała być zasilana źródłem wody. – Celem wykopalisk jest rozpoznanie obszarów produkcji medykamentów, których wielkość nie jest jeszcze znana oraz sposobu transportu wody – twierdzi dr Atik.

W 2021 roku naukowcy z Uniwersytetu Rumeli odkryli w Heraion Teikhos świątynię, która pochodzi sprzed 2800 lat. Archeolodzy twierdzą, że woda transportowana była właśnie bezpośrednio do tej budowli rytualnej. – Woda pochodziła z obszaru położonego kilka kilometrów na wschód od miejsca wykopalisk. Transportowana była rurami z terakoty – powiedział Atik.

Archeolodzy odnaleźli piece, w których miałaby się odbywać produkcja leków. Analiza chemiczna wykazała, że w środku obróbce termicznej poddawano różnego rodzaju rośliny. – Fakt, że piece oraz system czystej wody potrzebne do wytwarzania leków znajdowały się blisko siebie na tych samych obszarach, ma duże znaczenie – wyjaśniła dr Atik.

Należy zaznaczyć jednak, że odkrycie nie doczekało się jeszcze publikacji w żadnym czasopiśmie naukowym. Fakt istnienia obszaru produkcji starożytnych lekarstw jest jedynie hipotezą. Na rozstrzygnięcie sprawy musimy jeszcze poczekać.

Źródło: Hürriyet Daily News