Kilka miesięcy temu Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że Madagaskar to pierwszy kraj na świecie, który doświadcza klęski głodowej spowodowanej wyłącznie zmianami klimatycznymi. Z najnowszych badań wynika jednak, że to nie globalne ocieplenie doprowadziło do suszy pustoszącej wyspę.

Zmiany klimatyczne czy anomalia pogodowa?

Specjaliści z World Weather Attribution zajmują się badaniem w czasie rzeczywistym ekstremalnych warunków pogodowych na całym świecie. W okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r. analizowali suszę na Madagaskarze. Jak twierdzą, nie znaleźli żadnych statystycznie istotnych śladów zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Susza jest według nich anomalią, która ma prawo wystąpić raz na 135 lat.

– To rzadkie zjawisko, ale mieści się w naturalnej zmienności. W przypadku tego rodzaju niskich opadów zmiany klimatyczne nie są głównym motorem – tłumaczy współautorka badania Friederike Otto, klimatolog z Imperial College of London.

Wahania opadów deszczu od wysokich do niskich mają być zatem czymś normalnym, ale co z widmem śmierci głodowej tysięcy ludzi? Otto wskazuje na inny istotny czynnik: „szokująco duże wskaźniki ubóstwa” na Madagaskarze. Społeczeństwo jest nierówne, a sytuacja tysięcy ludzi jest na tyle niestabilna, że każda susza może grozić im śmiercią głodową.

Wnioski badaczy nie deprecjonują zagrożenia wynikającego ze zmian klimatycznych. Naukowcy wykorzystali komputerową symulację, żeby sprawdzić, co by się stało na świecie bez ocieplenia o prawie 1,2 stopnia Celsjusza w czasach przedprzemysłowych i porównać to z obecną sytuacją. Jak ustalili, globalne ocieplenie ma wyraźny wpływ na wiele ekstremalnych warunków pogodowych. W 2021 r. najbardziej było to widać po fali upałów na północno-zachodnim wybrzeżu Oceanu Spokojnego oraz podczas śmiertelnych powodzi w Europie Zachodniej.

Badania przeprowadzone przez World Weather Attribution nie zostały jeszcze zrecenzowane przez innych naukowców.

Susza i klęska głodowa na Madagaskarze

W najgorszej sytuacji są mieszkańcy południowej części wyspy. Już teraz 110 tys. dzieci na Madagaskarze jest niedożywionych. Zaburza to ich prawidłowy rozwój i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód na zdrowiu. Od zeszłego roku WFP i UNICEF ściśle współpracują z rządem Madagaskaru, aby zaradzić klęsce głodu. Pomoc obejmuje nie tylko dodatkową dystrybucję żywności, ale też dofinansowanie budowy wodociągu oraz dostosowanie strategii rolniczych do sadzenia roślin bardziej odpornych na suszę, w tym manioku, sorgo czy prosa.

Wszyscy odczuwamy zmiany klimatyczne

Katastrofa klimatyczna to jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji. Zmiany w pogodzie są odczuwalne na całym świecie, choć w poszczególnych szerokościach geograficznych na inny sposób. Tego lata Stany Zjednoczone borykały się z dotkliwą suszą, co doprowadziło do dramatycznego spadku poziomu wód w wielu akwenach, między innymi w rzece Kolorado. Wysechł również Łomnicki Staw w Tatrach Wysokich.

Wyznacznikiem skali zmian klimatycznych są też lodowce na biegunach Ziemi. W tym roku Grenlandia po raz kolejny doświadczyła ekstremalnego topnienia. Stopiony lodowiec mógłby pokryć powierzchnię Florydy.

Źródło: World Weather Attribution