W 1922 roku archeolodzy odnaleźli nienaruszony grobowiec słynnego egipskiego faraona Tutanchamona. W ciągu kilku miesięcy badań i prac odnaleziono tam wiele skarbów i przedmiotów, które miały należeć do władcy Egiptu. Wśród nich był słynny sztylet wykuty z meteorytu.

Naukowcy ustalili, że sztylet prawdopodobnie był podarkiem dla przodka Tutanchamona

Przez lata naukowcy nie byli pewni co do pochodzenia broni. Do dziś. Zespół naukowców z Japonii i Egiptu odnalazł dowody, które potwierdzają, że sztylet pochodził spoza granic kraju, którym władał Tutanchamon. O swoim najnowszym odkryciu poinformowali na łamach czasopisma naukowego "Meteoritics & Planetary Science".

Autorzy badań prowadzili badania nad sztyletem oraz analizowali tzw. listy amarneńskie. To dyplomatyczna korespondencja pomiędzy faraonami a ich wasalami i władcami z Syropalestyny, Mezopotamii i Anatolii. Naukowcy ustalili, że sztylet najprawdopodobniej został podarowany dziadkowi Tutanchamona.

Analiza chemiczna wykazała, że sztylet nie mógł pochodzić z Egiptu

Badacze zwrócili uwagę, że sztylet został wykuty z żelaza, którego Egipcjanie w tym okresie nie wytapiali. Potwierdza to odkrycie tak zwanej figury Widmanstättena. To wzory, które widoczne są na przekroju poprzecznym meteorytów żelaznych typu oktaedryt.

Naukowcy napisali w oświadczeniu, że ktokolwiek stworzył tę broń, wykorzystał w tym celu technikę wykuwania w relatywnie niskiej temperaturze. W przeciwnym razie wzory te nie zachowałyby się w obecnej formie.

– Skorzystaliśmy z analizy chemicznej w dwóch wymiarach, aby zrozumieć pochodzenie sztyletu. Kiedy zauważyliśmy te struktury po obu stronach sztyletu, które z pewnością są figurami Widmanstättena, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z przełomem w badaniach – mówił Tomoko Arai, profesor z Chiba Institute of Technology w Japonii.

Korzystając z tej samej metody, naukowcy zbadali rękojeść sztyletu. Okazało się, że kamienie, które zdobiły jej powierzchnię, były mocowane wapiennym tynkiem, co według nich, nie było powszechną praktyką w starożytnym Egipcie.

Listy amarneńskie potwierdzają poprzednie hipotezy

Archeolodzy dokładnie przeanalizowali listy amarneńskie. Te datowane są na okres ok. 1360-1332 p.n.e. Badacze odczytali zapiski, które mówią o podarku w postaci sztyletu, który został przekazany jednemu z przodków Tutanchamona. Najprawdopodobniej był to dziadek władcy, Amenhotep III. Uczeni podejrzewają, że przedmiot stał się rodzinną pamiątką, która miała być przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Naukowcy twierdzą, że to przełomowe odkrycie, ponieważ pokazuje drogę, jaką ludzkość pokonywała na drodze doskonalenia technologii kucia żelaza. Najstarsze przedmioty, które powstały z tego metalu, są głównie pochodzenia meteorytowego.

Pierwsze archeologiczne dowody obróbki żelaza wskazują na XV i XIV wiek p.n.e. i tereny państwa Hetytów. W okresie swojej największej świetności kraj ten kontrolował Anatolię, północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę.

Kim był Tutanchamon?

Tutanchamon był faraonem XVIII dynastii. Był władcą starożytnego Egiptu w latach 1333-1323 p.n.e. W trakcie swoich rządów odrzucił monoteistyczny kult boga Atona i wprowadził tradycyjny egipski politeizm.

Zmarł nagle w 1323 p.n.e. – miał około 16-19 lat. Na podstawie badań naukowcy stwierdzili, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci Tutanchamona była infekcja, która była konsekwencją źle leczonego urazu kości lewej nogi.

Źródło: Meteoritics & Planetary Science