Archeolodzy, którzy pracowali na stanowisku badawczym w pobliżu miasta Anyang odnaleźli tam kompleks 24 grobowców. Należały do bogatego i elitarnego klanu, który zamieszkiwał te okolice ponad 3000 lat temu. Naukowcy w mogiłach odnaleźli szkielety ludzi oraz zwierząt, które zostały złożone najprawdopodobniej w ofierze. Oprócz kości, badacze znaleźli również rydwany wojskowe i broń. Wszystko wskazuje na to, że wojownicy, którzy byli tam pogrzebani, w chwili pochówku jeszcze żyli.

Wojownicy składani w ofierze

Stanowisko archeologiczne znajduje się ponad 2 kilometry od ruin starożytnego miasta Yin, które było ostatnią stolicą dynastii Shang panującej w latach. 1766 r. p.n.e. do 1050 r. p.n.e. Służyła dwunastu królom przez ponad 250 lat. Najnowszego odkrycia dokonali badacze z Penn State University. Okazuje się, że elitarni wojownicy, byli w tamtych czasach składani w ofierze. Co więcej, na podstawie wiedzy o dynastii Shang, prawie pewne jest, że nie byli do tego poświęcenia zmuszani. Naukowcy twierdzą, że byli to zazwyczaj ochotnicy, którzy chcieli spocząć przy zwłokach swoich panów.

Niezwykle zamożny klan „Ce”

Prace badawcze w stanowisku archeologicznym niedaleko Anyang trwają już od ponad dwóch lat. W tym czasie archeologom udało się odnaleźć blisko 20 starożytnych budynków, 24 grobowce, a w nich sześć rydwanów wojennych oraz szczątki ludzi i koni. Głowy zmarłych były ozdobione muszlami, a ich zwierzęta miały na czołach złote i brązowe przedmioty.

Oprócz tego w nekropolii odnaleziono wiele drogocennych kosztowności. Większość z nich wykonano z jadeitu, kamienia, kości lub muszli. Naukowcy twierdzą, że obszar ten zamieszkiwał klan „Ce”. Badacze przypominają, że inskrypcje z nazwą tej elitarnej grupy pojawiały się już na niektórych glinianych naczyniach, kościach zwierząt, czy żółwich skorupach, które udało się wcześniej odnaleźć.

- Nazwa klanu „Ce” oraz ich herb, pojawiają się wielokrotnie na wielu przedmiotach, które udało nam się tutaj odnaleźć. - mówi Kong Deming. To oznacza, że klan ten, był bardzo zamożny i wpływowy w tamtych czasach. Uczony dodaje jednak, że część spośród artefaktów, które się tu znajdowały mogły w przeszłości zostać skradzione przez złodziei. Naukowcy planują teraz skupić na tym, aby dowiedzieć się więcej o klanie „Ce” i sprawdzić, jakie relacje i stosunki łączyły ich z dynastią Shang.


Shang jest pierwszą archeologicznie potwierdzoną dynastią, która w starożytnych Chinach panowała na północnym wschodzie kraju. Mówi się, że region ten był kolebką chińskiej cywilizacji. Nazywana jest również dynastią Yin. 
 

Źródło: Live Science