Celtycki skarb został odnaleziony w okolicy miasta Brandenburg, w północno-wschodnich Niemczech. Trafił na niego archeolog, który zgłosił się na ochotnika do prac wykopaliskowych. Teraz może mówić o niezwykłym szczęściu, ponieważ to pierwsze takie znalezisko w historii w tym regionie Niemiec. W sumie znaleziono 41 złotych monet. Naukowcy szacują, że zostały wybite najprawdopodobniej 2000 lat temu.

Niezwykle cenny skarb

Eksperci, którzy analizowali znalezione monety przyznali, że w tamtych latach były warte naprawdę dużo. Są zakrzywione, co było powszechną celtycką metodą wybijania. W Niemczech nazywano je tęczowymi misami (niem. regenbogenschüsselchen), co miało to związek z wierzeniami i legendami kultury lateńskiej. Według podań na końcu tęczy miały czekać właśnie takie monety. Uważano, że przynoszą szczęście i pomyślność, dlatego były bardzo cenne. Miały one spadać z nieba na okoliczne pola, które potem znajdowali chłopi w trakcie pracy.

Jak informuje portal Live Science, skarb odnalazł archeolog wolontariusz Wolfgang Herkt, który jest pracownikiem oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgu. Celtyckie monety były zakopane w okolicy wsi Baitz. Wcześniej jednak archeolog musiał uzyskać pozwolenie od tamtejszych rolników, ponieważ miejsce, które chcieli przeszukać znajdowało się na polu jednego z nich. Po otrzymaniu odpowiedniej zgody, Herkt wraz z grupą pomocników rozpoczął wykopaliska. W pewnym momencie natknął się na coś błyszczącego, co początkowo uznał za dolny fragment fragment złotej butli. Nic dziwnego, ponieważ kształt celtyckich „tęczowych” monet jest dość specyficzny. Herkt sam odnalazł 10 monet, po czym zgłosił to władzom muzeum. W ciągu następnych wykopalisk odkopano kolejne 31.

-To wyjątkowe odkrycie, które trafia się raz w życiu. Czuję się świetnie ze świadomością, że przyczyniłem się do badań nad historią naszego kraju. - powiedział archeolog w oświadczeniu.

Celtowie w Brandenburgii

Numizmatyk Marjanko Pilekić, który jest pracownikiem Fundacji Schloss Friendenstein Gotha w Niemczech, podjął się identyfikacji celtyckiego skarbu. Zestawił je z innymi, znanymi już monetami i na tej podstawie ocenił, że te, które odnalazł Herkt mogą pochodzić z okresu między 125 r. p.n.e. a 30 r. p.n.e. Pilekić zwraca uwagę na fakt, że to czas, w którym Celtowie z kultury lateńskiej zamieszkiwali między innymi tereny dzisiejszej Francji, Belgii, Anglii, Szwajcarii i na południu Niemiec. Badacz podkreśla, że Celtowie prawdopodobnie nie zamieszkiwali nigdy Brandenburgii. Nigdy wcześniej na tym terytorium nie odnaleziono podobnych artefaktów. Dlatego też, ów skarb może być dowodem na to, jak przebiegały ówczesne szlaki handlowe. Być może jest to pierwszy krok, do znacznie większego odkrycia. Celtowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisemnych, dlatego tak trudno dokładnie zbadać ich losy. 

Źródło: Live Science