Historia człowieka w Chinach sięga epoki kamienia. Ludzie po raz pierwszy pojawili się na terenie Państwa Środka w formie Homo erectus. Świadczą o tym odkrycia m.in. człowieka z Yuanmou i człowieka pekińskiego. Jednak kultury, o których możemy mówić, że są swoistym początkiem historii Chin, pojawiły się dopiero w neolicie.

Archeolodzy odnaleźli dowody na zaawansowaną kulturę sprzed 45 tys. lat

Najnowsze odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców rzuca nowe światło na dzieje Chin. Badacze z Chin, Australii, Francji, Hiszpanii i Niemiec odkryli ślady zaawansowanej kultury materialnej sprzed 45 tys. lat. Znaleziska dokonano na stanowisku archeologicznym Shiyu w prowincji Shanxi. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nature Ecology & Evolution”.

– Ekspansja geograficzna populacji Homo sapiens do południowo-wschodniej Europy nastąpiła ok. 47 tys. lat temu. Naznaczona była technologią początkowego górnego paleolitu. Człowiek rozumny był obecny w zachodniej Syberii około 45 tys. lat temu. H. sapiens przebywał w północno-wschodniej Azji około 40  tys. Lat p.n.e., a w Chinach mógł być obecny ok. 43–41 tys. Lat temu – napisali naukowcy w artykule.

Ludzie z Shiyu wykształcili bogatą kulturę, która opierała się na migracji

W badaniu opisano zbiór znalezisk z Shiyu w północnych Chinach, datowany na okres sprzed 45 tys. Lat. Na stanowisku odkryto wiele narzędzi kamiennych wyprodukowanych m.in. techniką lewaluaską. To sposób obróbki kamienia i wytwarzania narzędzi w epoce środkowego paleolitu.

Naukowcy odkryli również, że niektóre narzędzia były wykonane z produktów, które pochodziły z regionów oddalonych nawet o 1000 km. Oznacza to, że przedstawiciele tej kultury mieli zaawansowaną strategię zaopatrywania się w potrzebne zasoby, aby zapewnić sobie przewagę technologiczną. To również dowód na ich możliwości migracji.

– Nasze nowe badanie zidentyfikowało zespół archeologiczny obejmujący technologię broni, transfer obsydianu na duże odległości oraz zastosowanie perforowanego dysku grafitowego – prof. Yang Shixia, główny autor badania oraz badacz z Chińskiej Akademii Nauk. To pokazuje, że pierwsi ludzie rozumni w Chinach wykształcili naprawdę bogatą kulturę.

Odkrycie rzuca światło na ekspansję Homo sapiens w Azji

Wśród odkryć z Shiyu wyróżnić należy ponad 15 tys. narzędzi kamiennych, liczne szczątki zwierzęce, a także fragment czaszki człowiekowatego. Zidentyfikowano go jako hominida należącego do gatunku Homo sapiens.

– Odkrycie dostarcza nowych informacji, które pozwalają zrozumieć ekspansję Homo sapiens na kontynencie azjatyckim i przybycie pierwszych współczesnych ludzi do północnych Chin. Ponadto odkrycie rzuca światło na rodzaj kultury materialnej, jaką posługiwali się pierwsi osadnicy – twierdzą naukowcy.

Narzędzia kamienne, które odnaleziono na stanowisku archeologicznym w Shiyu / fot. IVPP

Naukowcy przeprowadzili również datowanie trzech próbek kości zwierzęcych, odnalezionych podczas wykopalisk z 1963 roku. Badanie wykazało, że zostały one poddane obróbce przez człowieka, co wykazują ślady nacięć. Analiza wykazała, że nacięcia powstały w okresie od 45 800 do 43 200 lat temu.

Co ciekawe, analiza tafonomiczna skamieniałości ssaków, w połączeniu z analizą zużycia narzędzi kamiennych, wykazała, że członkowie kultury materialnej z Shiyu byli zręcznymi myśliwymi i „łowcami koni”. Byli wyposażeni w ostrza z chwytem i trzonkiem, dzięki czemu mogli polować na dorosłe osobniki.

Źródło: Nature Ecology & Evolution.