Badacze z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadzili wykopaliska w Albanii i w Czarnogórze. Badania zakończone w lipcu przyniosły zjawiskowe odkrycia polskich archeologów. W albańskim Bushati prowadzono badania „nieznanego miasta”, które po raz pierwszy odkryto 5 lat temu. Z kolei w starożytnym Rhizon (Risan) odnaleziono fragmenty portyku i stylobatu rzymskiego.

Odkrycia w Albanii i Czarnogórze

Archeolodzy z UW w oświadczeniu przypomnieli, że Bushati to rozległy obszar, który leży w pobliżu antycznej Szkodry. Nazwa tej starożytnej osady nie została jeszcze ustalona. Badacze uważają jednak, że w przeszłości był to ważny ośrodek miejski. – Świadczą o tym odsłonięte mury obronne oraz dwie bramy miejskie pochodzące prawdopodobnie z IV wieku p.n.e. – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas badań w tajemniczym albańskim mieście archeologom udało się odnaleźć pozostałości wyjątkowej konstrukcji. Naukowcy uważają, że była to budowla, w której prawdopodobnie odbywały się ważne wydarzenia polityczne, a także rytuały religijne.

– Wyniki tegorocznych wykopalisk potwierdzają tę hipotezę. Obszar ten miał dodatkowo charakter religijny. Większość zabytków stanowią amfory (w tym korynckie) oraz zadziwiająca liczba skyfosów – naczyń do picia wina różnych rozmiarów. Trójdzielny charakter założenia architektonicznego może sugerować, że odkryliśmy unikatową budowlę – prytanejon lub hestiateron, czyli jedną z konstrukcji publicznych, w których powinien płonąć wieczny ogień. Odbywały się w nich ważne ceremonie polityczne i religijne – mówi prof. Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW.

Fragment rzymskiego portyku

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zwracają uwagę na wyjątkowość odkrycia. Badacze podkreślali, że jest ono niecodzienne i zaskakujące. – Może dowodzić, że „nieznane miasto” nie tylko zaplanowano i wybudowano na wzór grecki, ale także, że przynajmniej we wczesnym okresie swojego istnienia miało ono polityczną i organizacyjną strukturę miasta greckiego – czytamy w oświadczeniu.

Z kolei w czarnogórskim Risan archeolodzy odkryli fragmenty monumentalnego portyku rzymskiego. To część budynku na planie prostokąta z kolumnami, które wspierają dach. To charakterystyczny element architektury z czasów rzymskich. Badaczom udało się do tej pory odkryć jedynie jego pozostałości o długości 24 m i szerokości 5 m, a także trzony potężnych kolumn o średnicy ponad 50 cm. – Przednia część stylobatu, na którym znajduje się portyk, była starannie obrobiona, co świadczy o tym, że otwierał się on na dużą przestrzeń, prawdopodobnie forum  – zaznacza prof. Piotr Dyczek.

Starożytne miasto Risan

Poniżej poziomu portyku naukowcy odkryli mury z czasów hellenistycznych. Datowanie wykazało, że zbudowano je ok. II wiek p.n.e. – Datowanie tej konstrukcji umożliwiła analiza przyległej do murów dość grubej nawierzchni wykonanej z fragmentów amfor i korków od nich Ten układ murów dowodzi, że znajdowały się w tym miejscu budowle reprezentacyjne. W kolejnych sezonach wykopaliskowych naukowcy będą analizować, czy są to elementy konstrukcji hellenistycznej agory – podkreślają naukowcy UW.

Risan to starożytne miasto, które znajduje się w Zatoce Kotorskiej. To najstarszą osada na tym obszarze, która znajdowała się pod silnymi wpływami hellenistycznymi od końca IV wieku p.n.e. Archeolodzy twierdzą, że po upadku ostatniego iliryjskiego króla (władcy starożytnej krainy nad Morzem Adriatyckim, obejmującej tereny dzisiejszej Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Albanii i Macedonii Północnej), miasto było kontrolowane przez Rzym i stało się częścią Imperium od początku I wieku. Osada została nazwana wówczas Risinum.

Źródło: Uniwersytet Warszawski