Polska Akademia Nauk nie ma możliwości dalszego finansowania Muzeum Ziemi w obecnej formule. Wynika to z przewidywanych wysokich kosztów renowacji siedziby Muzeum oraz ograniczeń budżetowych Kancelarii PAN uniemożliwiających kontynuację zatrudniania pracowników placówki – czytamy w oświadczeniu dyrektor Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej PAN, Anny Bracik. Z tego powodu prezes PAN rozpoczął przygotowania do likwidacji tej placówki i do przekazania zbiorów do muzeum funkcjonującego przy Instytucie Nauk Geologicznych PAN.

– Włączenie zbiorów Muzeum Ziemi do zasobów Instytutu Nauk Geologicznych PAN umożliwi ich dalsze wykorzystanie do działalności naukowej oraz ekspozycyjnej. Docelowo zbiory te winny być eksponowane w instytucji muzealnej gromadzącej cenne kolekcje Muzeum Ziemi PAN, Instytutu Paleobiologii PAN oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN – czytamy w oświadczeniu.

Bracik dodała, że Polska Akademia Nauk nie podjęła żadnej wiążącej decyzji o sprzedaży budynków mieszczących Muzeum Ziemi. – W przypadku rozważania takiej decyzji, zostanie ona podjęta z poszanowaniem zobowiązań obligujących PAN do zachowania funkcji kulturowych siedziby Muzeum Ziemi PAN – zapewniła.

Dyrekcja Muzeum Ziemi PAN zaskoczona decyzją o likwidacji placówki

Takim obrotem spraw zaskoczona jest dyrektorka Muzeum Ziemi PAN. – Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, ponieważ według mojej wiedzy na ten moment nie zapadła formalna decyzja o likwidacji Muzeum Ziemi. Nie ma uchwały prezydium PAN. Dopiero uchwała rozpocznie ten proces – powiedziała National Geographic Polska dyrektorka Muzeum Ziemi PAN, Anna Piontek. Jak przekazała, decyzja ta została przekazana dyrekcji Muzeum i Pracownikom przez prezesa PAN w lipcu jako „podjęta i ostateczna”.
 
Szefowa muzeum oceniła, że zaskakujące są argumenty władz PAN wskazywane jako powód likwidacji placówki. – Słyszeliśmy o osuwającej się skarpie na której znajduje się muzeum, nakazach konserwatora dotyczących budynku muzeum i o astronomicznych kwotach na jego remont. Tymczasem zgodnie z informacji udostępnianymi przez urząd miasta na odcinku, gdzie znajduje się muzeum, skarpie nie grozi osunięcie – zaznaczyła. Piontek dodała, że od początku jej urzędowania, czyli stycznia 2022 r., konserwator zabytków nie dokonywał żadnych przeglądów gmachu muzeum, które mogłyby podstawą nakazów do przeprowadzenia remontów.

Jedna z wystaw w Muzeum Ziemi PAN / Fot. Muzeum Ziemi PAN

Społecznicy przygotowali petycję, w której wyrażają sprzeci przeciwko zamknięciu muzeum

Po upublicznieniu informacji na temat planów likwidacji muzeum, powstała petycja społeczników. Wyrażono w niej sprzeciw wobec takiego działania. – Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec decyzji Polskiej Akademii Nauk dotyczącej likwidacji Muzeum Ziemi w Warszawie, przeniesienia warszawskich kolekcji geologicznych do Krakowa, zamknięcia zbiorów muzealnych w magazynach, a także pozbawienia dotychczasowej dostępności zabytkowej siedziby Muzeum Ziemi przy Alei Na Skarpie – białego pałacyku Branickich i willi Pniewskiego – napisano. Podkreślono, że muzeum od 75 lat jest ważnym punktem na mapie warszawskich muzeów – wypełnia pustkę muzeum historii naturalnej.

Kolekcje Muzeum Ziemi są nośnikiem wiedzy o przeszłości i teraźniejszości geologicznej naszej planety. W dobrze rozumianym interesie społecznym leży dalszej ich udostępnianie społeczeństwu – zaznaczono.

Zbiory, które obecnie znajdują się w Muzeum Ziemi PAN, zaczęto gromadzić przed II wojną światową. Zajmowało się tym Towarzystwa Muzeum Ziemi. Muzeum posiada olbrzymie kolekcje paleontologiczne i mineralogiczne. W sumie przechowywanych jest ponad 170 tys. obiektów, Wśród nich jest kolekcja minerałów świata ofiarowana przez H. Arctowskiego. Naukowiec ten jest nestorem polskich geologów. Jego imię nosi Polska Stacja Antarktyczna. Muzeum powstało w 1948 r., ale swoją siedzibę uzyskało dwa lata później.