Nie mamy czasu do stracenia. Nie możemy pozwolić na to, aby we współczesnym świecie  ludzie umierali z głodu. Najważniejsze jest teraz, abyśmy się zmobilizowali i okazali solidarność z mieszkańcami Afryki Wschodniej. – powiedziała  Janina Ochojska Problemy z dostępem do żywności spowodowały ostre niedożywienie u dzieci, głównie w północnej Kenii, południowej Etiopii, południowej Somalii oraz wśród uchodźców przybyłych z Somalii do Kenii i Etiopii. Według szacunków UNICEF-u natychmiastowej interwencji potrzebuje 480 000 dzieci cierpiących na ciężką postać ostrego niedożywienia, które nieleczone prowadzi do śmierci oraz 1 649 000 kobiet i dzieci z łagodniejszą formę ostrego niedożywienia. Trwający w Somalii konflikt utrudnia dotarcie z pomocą humanitarną w głąb kraju. W związku z tym Somalijczycy szukają pomocy zagranicą. Tylko w czerwcu do obozów dla uchodźców w Kenii i Etiopii przybyło z Somalii 50 tys. osób, a w kolejnych dwóch tygodniach lipca około 20 tys. Każdego dnia liczba uchodźców w Kenii wzrasta o około 1,2 tys. osób a w Etiopii o prawie 2 tys. osób. Bezpośrednią konsekwencja suszy w regionie jest wzrost cen żywności, z racji których staje się ona często niedostępna dla najuboższych mieszkańców tych państw. W Somalii zanotowano 200 procentowy wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W całym regionie pomoc żywnościową w postaci dystrybuowanych racji żywności otrzymuje już około 6,7 miliona osób. PAH rozpoczyna pomoc humanitarną w związku z kryzysem. Wstępnie planujemy dotrzeć z pomocą do Etiopii i Somalii. W najbliższych dniach do Afryki Wschodniej wyjedzie nasz koordynator pomocy humanitarnej z PAH. PAH apeluje o pomoc dla ofiar kryzysu:
 
•    Wpłać dowolną kwotę na konto BPH 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Głód”
•    Dołącz do Klubu PAH SOS – informacje na stronie www.pah.org.pl oraz na profilu Facebook