Już od siedmiu lat ECCO Walkathon zmienia w Polsce rzeczywistość stając się pomostem pomiędzy potrzebującymi pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei. Jednym z przesłań ECCO Walkathonu jest pokazanie ludziom, że dzięki aktywności fizycznej mogą nie tylko poprawić jakość swojego życia, ale też pomóc potrzebującym. Firma ECCO, organizator akcji, motywuje do aktywnego spędzania wolnego czasu i zachęca do przyjrzenia się problemom współczesnego świata, takim jak ochrona środowiska, leczenie i profilaktyka zdrowotna czy potrzeba opieki nad osieroconymi i opuszczonymi dziećmi.   ECCO Walkathon
Motto: Każdy krok odwraca los
ECCO Walkathon, największy charytatywny spacer świata, swymi ideami nawiązuje do inicjatywy ECCO WALK FOR LIFE. Istotą akcji jest aktywne spędzenie czasu wśród rodziny i przyjaciół, i jednoczesne niesienie pomocy potrzebującym, a przede wszystkim uzmysłowienie ludziom, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu można osiągnąć wszystko. Tak powstał projekt
spaceru charytatywnego wymagającego osobistego zaangażowania, a nie zasobności portfela i pomysł na propagowanie idei aktywnej charytatywności. ECCO Walkathon, został stworzony z naturalnej potrzeby – niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W ramach projektu zdefiniowano trzy kluczowe obszary pomocy. Te obszary to natura, zdrowie i los dzieci. Na tej podstawie corocznie zapraszane są fundacje i projekty do ECCO Walkathonu.

Projekty ECCO Walkathon 2011

W tym roku fundusze zebrane podczas polskiej edycji ECCO Walkathonu zasilą projekty realizowane przez: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundację TVN „nie jesteś sam” oraz Fundację Radia ZET, ponadto pieniądze zebrane z aktywności dziecięcych zostaną przekazane na rzecz warszawskiego ZOO. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
Motto: Dom pełen miłości dla każdego dziecka
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem. Gdy w rodzinach biologicznych dzieci są zaniedbywane, nie znajdują w domu wystarczającej opieki, zainteresowania, miłości, a czasami ich elementarne potrzeby nie są zaspakajane, ratunkiem dla nich jest opieka zastępcza. W czterech SOS Wioskach Dziecięcych w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, dzieci na nowo odnajdują miłość, szacunek, bezpieczeństwo i odbudowują swoje zaufanie do świata. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie 1250 wychowanków. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego ECCO Walkathonu Stowarzyszenie przeznaczy na wsparcie Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „Puchatek” w Biłgoraju. Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Puchatek” w Biłgoraju to szansa na prawdziwe dzieciństwo dla osieroconych i porzuconych dzieci, które w trybie interwencyjnym musiały opuścić środowisko rodzinne. Bardzo często mają one za sobą traumatyczne przeżycia związane z alkoholizmem rodziców, stosowaniem przemocy lub ogromnym zaniedbaniem emocjonalnym, materialnym i psychicznym.  Dzieci przebywają w „Puchatku” od kilku miesięcy do roku, do czasu decyzji Sądu Rodzinnego o ich dalszym losie. W tym czasie uczęszczają do szkoły, na zajęcia wyrównawcze, korzystają z opieki psychologicznej i pomocy medycznej. W „Puchatku” odnajdują bezpieczną przystań i rodzinną atmosferę, mogą odbudować zaufanie do świata dorosłych. Z uwagi na skalę potrzeb społecznych w 2010 roku w Biłgoraju powstał drugi Rodzinny Dom Czasowego Pobytu. Łącznie w obydwu „Puchatkach” przebywa 20 dzieci. Fundacja TVN „nie jesteś sam”
Motto: Nie jesteś sam
Fundacja TVN „nie jesteś sam” została założona przez Zarząd TVN w 2001 roku. Stacja pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem fundacji, dlatego zebrane podczas zbiórek publicznych pieniądze w całości przekazywane są na rzecz podopiecznych. Fundacja obejmuje pomocą osoby dotknięte ciężkimi chorobami oraz niepełnosprawne – finansuje lub współfinansuje zakup leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, opłaca turnusy rehabilitacyjne lub rehabilitacje domową. Przez 10 lat istnienia udało się pomóc 10 tys. osób. Fundacja TVN niesie pomoc także placówkom medycznym. Dzięki akcji „Odnawiamy Nadzieję” udało się zebrać 15 mln zł i wyremontować 15 Klinik w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dzięki kolejnym zbiórkom m.in. wyremontowany został Oddział Leczenia Żywieniowego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Odział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka także w Krakowie, Oddział Patologii Noworodka w Gdańsku. Fundacja wsparła także Dom Dziecka w Morągu i Stalowej Woli. Największym projektem była budowa Centrum Profilaktyki Nowotworów. Koszt – 37 mln zł. Budynek został przekazany Centrum Onkologii w Warszawie w czerwcu tego roku. Obecnie Fundacja TVN zbiera pieniądze na kolejny remont. Tym razem będzie to Klinika Pediatrii w CZD. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego ECCO Walkathonu Fundacja TVN przeznaczy na pomoc dzieciom chorym na mukowiscydozę. Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną. Przeciętnie jedno na 2,5 tys. dzieci rodzi się chore na mukowiscydozę. Choroba jest nieuleczalna. Organizm chorego wytwarza gęsty śluz, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie najważniejszych organów wewnętrznych: płuc, serca, wątroby oraz trzustki. Do tej pory nie odkryto leku, dzięki któremu chorzy na mukowiscydozę mogliby dożyć później starości. Szansą na przedłużenie życia i pełen oddech są dla chorych na „MUKO” transplantacje płuc. W marcu 2011 wykonano w Polsce pierwszy przeszczep. Choć nie każdy będzie mógł skorzystać z takiej terapii, w chorych wstąpiła nowa nadzieja. Fundacja Radia ZET
Motto: Całym sercem chcemy pomagać jeszcze więcej!
Fundacja Radia ZET niesie pomoc najbardziej potrzebującym i bezbronnym: chorym dzieciom oraz osobom, które w jednej chwili straciły dorobek życia. Koncentruje się na pomocy dzieciom z chorobami serca (finansuje kosztowne operacje, nowatorskie zabiegi, zakup sprzętu dla szpitali) i tzw. akcjach ad hoc (pomocy ludziom, którzy padli ofiarą katastrofy, klęski żywiołowej). Na rzecz dzieci z chorobami serca przeznaczyła już ok. 2 mln zł, m.in. poprzez: sfinansowanie kilkudziesięciorgu dzieciom kosztownych, zagranicznych operacji serca; przekazanie 600 tys. zł Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie Prokocimiu na zakup nowoczesnego echokardiografu; czy zebranie prawie 800 tys. zł na rzecz Kliniki Kardiologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, dzięki którym szpital kupi nowoczesny echokardiograf. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego ECCO Walkathonu Fundacja Radia ZET przeznaczy na zakup sprzętu medycznego ratującego życie małych pacjentów Kliniki Kariologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – realizuje największą liczbę zabiegów cewnikowania serca spośród wszystkich ośrodków kardiologii dziecięcej w Polsce - rocznie ponad 450 zabiegów diagnostycznego cewnikowania serca oraz ponad 250 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Większość pacjentów Kliniki stanowią noworodki i niemowlęta, u których wszystkie zabiegi muszą być przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. Za pieniądze zebrane podczas ECCO Walkathonu zostanie zakupiony aparat do znieczulenia ogólnego przy cewnikowaniu serca i zakup sondy przezprzełykowej do badań echokardiograficznych. Tak wiele już zrobiliśmy, a możemy jeszcze więcej! Wszyscy, którym nie jest obojętny los chorych i pokrzywdzonych przez los dzieci powinni wziąć udział w siódmej edycji ECCO Walkathonu i wesprzeć ważnie społecznie projekty. Idea akcji jest prosta - każdy krok ma znaczenie. Wystarczy przejść trasę 6 lub 10 kilometrów, a organizator akcji, firma ECCO, wpłaci 4 złote na konto wybranej przez uczestnika organizacji charytatywnej. Największa familijna impreza charytatywna w Polsce odbędzie się w 10 września (sobota) na warszawskiej Agrykoli.