Wielka Piramida, czyli piramida Cheopsa, znajduje się na Płaskowyżu Giza, niedaleko stolicy Egiptu, Kairu. Budowla ta wzbudzała wielkie zainteresowanie już w okresie starożytności. Pod wrażeniem jej potęgi byli między innymi Grecy, którzy wizytowali Egipt ponad 2 tysiące lat temu. Już wówczas była ona dla nich wiekowa, bo powstała około 4,5 tysiąca lat temu.

Mumia Cheopsa – poszukiwania ciała superfaraona

Na początku grudnia japońsko-egipski zespół archeologów rozpoczął wykopaliska na zachód od piramidy Cheopsa. – Może to daremne, ale ważne jest, aby wierzyć do końca. Mam nadzieję, że uda nam się dokonać wspaniałego odkrycia – mówi szef badań, japoński egiptolog i archeolog, dr Sakuji Yoshimura, który jest też rektorem Higashi Nippon International University w Iwaki.

Archeolodzy nie zdradzili, dlaczego uważają, że grobowiec Cheopsa ma znajdować się poza piramidą. 

Miejsce wykopalisk wybrane dzięki badaniom nieinwazyjnym

Wykopaliska potrwają około 2 miesiące. Miejsce wybrano na podstawie badań georadarowych. Pod ziemią ma być widoczna jakaś „starożytna struktura”. 

W tym rejonie Płaskowyżu Giza znajduje się olbrzymia tzw. nekropola zachodnia. Na niej w czasach Starego Państwa, czyli w okresie, w którym żył Cheops, grzebano zmarłych o wysokim statusie społecznym.

Zachodnia nekropola była badana przez archeologów już ponad 100 lat temu. Tu wykopalisk w 1912 roku / Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons

Groby wykonywano w formie mastab. Składały się z części naziemnej, gdzie była kaplica do składania darów zmarłemu, szybu w skale wiodącego do komory grobowej z ciałem zmarłego.

Dlatego podziemna komnata lub tunel wykuty w wapiennej skale w tym rejonie nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Jednak z jakiegoś powodu japońscy eksperci uważają, że może być to królewski grób.

Japońskie badania Wielkiej Piramidy

Dr Sakuji Yoshimura prowadzi badania w Egipcie od wielu lat. W latach ’80 XX wieku z pomocą metody elektromagnetycznej wykrył pustą przestrzeń tuż obok jednej z komór (tzw. Komory Królowej) w piramidzie Cheopsa.

Inna ekipa badaczy wykonała wówczas wiercenia. Okazało się, że za wapiennymi blokami znajduje się piasek. 

– Ustaliliśmy, że piasek z wnętrza Wielkiej Piramidy pozyskany przez misję francuską jest inny niż ten z płaskowyżu Giza i Sakkary – czytamy w japońskim raporcie opublikowanym kilka dekad temu. Eksperci stwierdzili, że przetransportowano go najprawdopodobniej z rejonu El Tur w południowej części półwyspu Synaj. To dystans kilkuset kilometrów od Gizy.

Do dzisiaj nie wyjaśniono, jaka była funkcja tego piasku w czeluściach olbrzymiej budowli.

Gdzie jest mumia Cheopsa?

Różni badacze od czasu do czasu sugerują, że komory z ciałem Cheopsa do tej pory nie odkryto. I że należy jeszcze staranniej przeszukać piramidę. 
Jednak większość badaczy starożytnego Egiptu jest zgodna: ciało władcy znajdowało się w najwyższej komorze w Wielkiej Piramidzie. Jest tam nawet kamienny sarkofag. Ciało władcy wraz z towarzyszącemu mu darami padło łupem rabusiów już w czasach starożytnych.

W najwyższej komorze Wielkiej Piramidy znajduje się granitowy sarkofag / Fot. Patrick CHAPUIS/Getty Images

Już starożytni historycy, na przykład Grek Herodot 2,5 tysiąca lat temu, napisał, że grób władcy znajduje się poza piramidą. Jednak to podanie uznawane jest za niezbyt wiarygodne. Herodot pisał też, że piramidę wznieśli niewolnicy, co okazało się fałszem.

Należy zwrócić uwagę na to, że żadna z ponad 100 egipskich piramid nie dotrwała do naszych czasów w stanie nienaruszonym. W zasadzie w żadnej z nich nie odkryto mumii. W niektórych z nich pionierzy archeologii w XIX i w początkach XX wieku odkrywali fragmenty mumii i pojedyncze przedmioty. Wyjątkiem są podziemne galerie najstarszej piramidy świata należącej do Dżosera (Neczericheta), gdzie odkryto tysiące naczyń kamiennych.

Fakt, że nie tylko Wielka Piramida padła łupem rabusiów wskazuje na to, że poszukiwania grobowca Cheopsa poza nią skazane są raczej na niepowodzenie.

Źródło: Spokesman