W centrum swej stolicy, Aleksandrii, kazał wznieść świątynię muz, czyli muzeum, zawierające 500 tysięcy rękopisów. Ponad stu uczonych zajmowało się badaniem tych zbiorów, a młodzi ludzie byli przez nich zapraszani, by poznawać tajniki wiedzy. Muzeum to istniało przez wiele stuleci. Zostało spalone podczas zdobywania miasta przez Cezara, ale odbudowano je. Do całkowitego zniszczenia doszło przypuszczalnie około 391 roku, przy okazji burzenia świątyń pogańskich. Natomiast nie istniało już z pewnością w 641 roku, kiedy to Aleksandria zdobyta została przez kalifa Omara, a to jemu właśnie tradycyjnie przypisywano ten bestialski czyn.

Tekst: Agnieszka Budo