Majowie zamieszkiwali północno-zachodniej tereny Ameryki Środkowej, od Chiapas i Jukatanu w Meksyku przez Gwatemalę, Honduras, Belize i Salwador, aż po Nikaraguę. Ich potomkowie do dziś żyją w tym samym regionie. Szacuje się, że na początku XXI wieku ponad pięć milionów ludzi mówiło w sumie w 30 majańskich językach. Dla większości z nich pierwszym językiem był hiszpański.

Archeolodzy odkryli zapomniane miasto Majów

O dziedzictwie cywilizacji Majów przypominają nie tylko ich potomkowie, ale też kolejne odkrycia archeologiczne. Pod tym względem półwysep Jukatan jest bardzo atrakcyjnym miejscem. To tam turyści moją odwiedzać między innymi Chichén Itzá, czyli jedno z najbardziej znanych majańskich miast. Archeolodzy dowodzą, że nadal nie wiemy wszystkiego o Majach, a na pewno nie o ich miastach.

Niedawno w meksykańskim stanie Campeche, na terenie rezerwatu ekologicznego Balamkú odkryto nieznane wcześniej miasto Majów. Nazwano je Ocomtún, co oznacza „kamienną kolumnę”. To nawiązanie do licznych cylindrycznych kolumn zastanych na miejscu.

Badacze zmapowali niezbadane dotąd obszary Campache za pomocą fotografii o wysokiej rozdzielczości oraz lidaru. Jest to metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym. Można ją wykorzystać przy tworzeniu trójwymiarowych cyfrowych map krajobrazu. Aby mieć jak najlepszy obraz, naukowcy zaciemnili korony drzew i inne obiekty, które mogłyby zakrywać cenne historyczne obiekty.

Archeolodzy odkryli nieznane miasto Majów / fot. Ivan Ṡprajc

Jak wyglądało majańskie miasto w stanie Campeche?

Badanie wykazało pozostałości struktur miejskich z czasów od około III do XI w. n. e. Zidentyfikowane budynki to między innymi place, wydłużone konstrukcje ułożone na planie koła, możliwe boisko do gry w piłkę oraz kilka konstrukcji piramidalnych o wysokości ponad 15 metrów. Otaczają je tereny podmokłe.

Największe skupisko budynków znajduje się północno-zachodniej części badanego terenu. Tam też odkryto prostokątny „akropol” o długości 80 metrów, wraz z piramidą wznoszącą się na wysokość 25 metrów. Archeolodzy twierdzą, że miasto przechodziło największe zmiany w tzw. okresie klasycznym. Był to szczytowy okres rozkwitu cywilizacji Majów, trwający do około 900 r. n. e. Miały wtedy powstawać świątynie, tarasy oraz pałace wykorzystywane do ceremonialnych rytuałów.

Do X wieku populacja Ocomtún znacząco spadła, aż w końcu miasto zupełnie opustoszało. Naukowcy sugerują kilka potencjalnych przyczyn upadku cywilizacji Majów na południowych nizinach. W tym przeludnienie, degradację środowiska, działania wojenne, zmiany szlaków handlowych i przedłużające się susze.

Gdzie znajdują się piramidy Majów?

Piramidy Majów to jedna z największych atrakcji turystycznych Meksyku. Podróżnicy najchętniej odwiedzają Chichen Itza, gdzie kluczową budowlą jest właśnie mierząca 30 metrów wysokości piramida Kukulkana. Ale piramida piramidzie nierówna. Przykładowo te w Tulum nie są tak wielkie i zjawiskowe, ale turyści chętnie odwiedzają je ze względu na malownicze położenie nad Morzem Karaibskim.

Piramidalne konstrukcje można podziwiać także w Calakmul. Pozostałości jednego z największych starożytnych miast Majów są schowane w dżungli, blisko granicy meksykańsko-gwatemalskiej.

Źródło: Heritage Daily.