Artykuł sponsorowany

OC - niezbędne minimum

Najważniejszy oraz obowiązkowym ubezpieczeniem jest polisa OC. Bez niej nie możemy się poruszać samochodem. Nawet jeden dzień w przerwy w wykupionym ubezpieczeniu może skutkować karami finansowymi dla posiadacza pojazdu. Przy zakupie polisy warto skorzystać z porównywarki OC, która wskaże nam najtańszą ofertę. Należy pamiętać, że zakres ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich firmach oferujących polisy. W Polsce ubezpieczenie takie zawierane jest na samochód, a nie na osobę kierującą pojazdem. Zatem, jeśli podczas użytkowania samochodu użyczonego ulegnie on uszkodzeniu, właściciel pojazdu ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec kierującego pojazdem. Zasadniczo polisa OC chroni przed roszczeniami związanymi z kolizjami i wypadkami, jak również przed uszkodzeniami na przykład podczas wysiadania z zaparkowanego samochodu.

Od 1 maja 2014 roku, czyli wejścia Polski do Unii Europejskiej, na podstawie Porozumienia Wielostronnego polskie ubezpieczenie OC jest honorowane w krajach:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Serbia.

W tych krajach nie musimy posiadać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie polisy OC. Pozostałe kraje wymagają posiadania Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, czyli tak zwanej “Zielonej Karty”. Potwierdza ona obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Zielona Karta obowiązuje w krajach, które przystąpiły do Systemu Zielonej Karty tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainie. Zielona Karta wydawana jest w języku polskim oraz języku angielskim lub francuskim. Ubezpieczyciel przejmuje wypłatę należnego odszkodowania spowodowanego szkodą w wysokości określonej w ubezpieczeniu lub zgodnie z prawem kraju, po którym porusza się pojazd.

Przed wyjazdem należy bezwzględnie sprawdzić datę ważności polisy, ponieważ w przypadku jej braku za szkody płacić będziemy z własnej kieszeni, a kwoty te są znacznie wyższe poza granicami Polski.

 

Autocasco w Polsce i zagranicą

AC to dobrowolna polisa ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, która chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i kradzieżą, w zależności od zakresu wybranego ubezpieczenia autocasco. W wypadku tej polisy należy wpierw zastanowić się, na jakich elementach ochrony samochodu zależy nam najbardziej i dopiero na tej podstawie dokonać wyboru oferty. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ochronę auta przed kradzieżą dołącza jako opcję dodatkowo płatną. AC może występować w wariancie chroniącym pojazd jedynie na terenie kraju oraz zabezpieczającym go również zagranicą. Decyzję taką podejmujemy przy zakupie polisy, ponieważ później nie ma możliwości dodatkowego ubezpieczenia AC na czas wyjazdu czy wakacji.

 

 

Warto również sprawdzić warunki naprawy zepsutego pojazdu tak, aby dodatkowy wydatek w postaci wizyty w warsztacie samochodowym poza granicami kraju, nie był dla nas zaskoczeniem. Naprawy mogą zostać dokonane tylko do wysokości kwot zawartych w ubezpieczeniu. Część ubezpieczycieli pozwala na takie decyzje we własnym zakresie, bez kontaktu z firmą, inne jednak zobowiązują właściciela pojazdu do kontaktu i współdziałania w tym zakresie z organem wystawiającym polisę. Konieczne jest również zebranie niezbędnej dokumentacji w celu poświadczenia faktycznie wykonanych czynności w aucie objętym AC. Warto również pamiętać, aby przed podróżą samochodem sprawdzić czy nasze ubezpieczenie obowiązuje tylko na terenie kraju, do którego udajemy się docelowo czy również w krajach, przez które będziemy podróżować. To częsty błąd szczególnie młodych kierowców, którzy nie biorą pod uwagę przejazdu przez państwa, w których AC nie obowiązuje.

 

Assistance, czyli wygoda

Ubezpieczenie Assistance to dobrowolne ubezpieczenie zabezpieczające najczęściej pomoc techniczną, medyczną oraz informacyjną. Zakres polisy zależy od wybranego przez klienta zakresu ochrony. Pomoc taka najczęściej obejmuje wsparcie medyczne i techniczne podczas wypadków i kolizji. Jest to szczególnie przydatne podczas zagranicznych podróży, gdzie najczęściej barierą, w skutecznym i szybkim załatwieniu spraw kierowcy, pozostaje język. Warianty Assistance są różne w zależności od firmy udzielającej polisy i mogą one obejmować: pojazd zastępczy, holowanie, informacje o najbliższym serwisie, umożliwieniu kontynuowania podróży lub powrotu do domu.

 

Co robić, gdy dojdzie do kolizji?

Zasady obowiązujące w większości krajów Unii Europejskiej są zbieżne z tymi obowiązującymi w Polsce. Jeśli zatem w wypadku nikt nie został ranny, uczestnicy byli trzeźwi i ich stan nie wzbudza naszego niepokoju, należy spisać wszystkie dane od uczestników kolizji i napisać oświadczenie. Ważnym jest, aby dokument został napisany w języku zrozumiałym dla wszystkich uczestników zdarzenia, jeśli to konieczne nawet w kilku wersjach językowych. Jeżeli nie ma zgody między uczestnikami w kwestii przebiegu zdarzenia, należy wezwać policję, która ustali winnego. Jeśli wypadek nastąpił z naszej winy skorzystamy z polisy OC, która gwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Z zasady należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po takim zdarzeniu, ponieważ pomoże on zachowaniu wszelkich standardów, które obowiązują w ramach ubezpieczenia samochodu.

 

Ubezpieczenie turystyczne - również ważne!

Wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy o “assistance” dla nas samych - czyli ubezpieczeniu turystycznym. EKUZ, na który liczy wielu turystów, ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim nie pokryje kosztów ratownictwa i transportu medycznego - nie sprawdzi się także w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej.

Koszt ubezpieczenia turystycznego jest niewielki: zwykle jest to kilka - kilkanaście złotych za dzień pobytu poza granicami Polski. W cenie możemy mieć np. ubezpieczenie bagażu, sprzętu foto, czy assistance podróżne, które przyda się gdy będziemy potrzebowali zorganizować pomoc tłumacza, czy wsparcie w razie innych problemów.

 

O czym jeszcze nie wolno zapomnieć przed podróżą?

Sprawdźmy:

  • stan techniczny naszego samochodu i aktualny przegląd techniczny;
  • czy posiadamy ubezpieczenie samochodu, czyli niezbędne OC oraz ewentualne ubezpieczenia dodatkowe, a także “Zielona Kartę” w przypadku podróży, do krajów nią objętych.

To niezbędne minimum. Pamiętajmy, że w krajach przez które będziemy się poruszać, mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące na przykład posiadanego wyposażenia w pojeździe. Dla przykładu na terenie Słowacji w samochodzie powinno znajdować się dokładnie tyle kamizelek odblaskowych, ile jest miejsc w pojeździe oraz odpowiednia liczba żarówek dla danego pojazdu. Z kolei na terenie Niemiec obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania opon zimowych w warunkach oblodzenia, śniegu lub błota pośniegowego.