Po najbogatszych mocarstwach globu, dziś pod lupę bierzemy najbiedniejsze kraje świata. Gdzie żyje się najciężej? Pierwsza dziesiątka zestwienia została zdominowana przez państwa afrykańskie. Poniżej prezentujemy najbardziej aktualny ranking TOP 10, oparty na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF). 

Najbiedniejsze kraje świata – ranking 2023

  1. Burundi – 307,87 USD (PKB per capita wyrażony w dolarach amerykańskich)
  2. Sierra Leone – 471,61 USD
  3. Malawi – 482,55 USD
  4. Republika Środkowoafrykańska – 515,48 USD
  5. Madagaskar – 539,64 USD
  6. Somalia – 561,41 USD
  7. Sudan Południowy – 569,41 USD
  8. Niger – 573,57 USD
  9. Mozambik – 578,91 USD
  10. Erytrea – 699,44 USD

Powyższy ranking oparty jest na jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników życia, czyli PKB per capita. Zasada jest prosta – im produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca jest większy, tym kraj jest bardziej zamożniejszy. Dodamy, że w zestawieniu IMF – ze względu na brak aktualnych danych – zabrakło takich państw jak Afganistan czy Korea Północna, gdzie poziom życia obywateli pozostawia wiele do życzenia i jest na bardzo niskim poziomie. 

Burundi

Burundi to najbiedniejszy kraj świata, z PKB na osobę wynoszącym niespełna 308 USD. Położone we wschodniej Afryce państwo, mimo ogromnej biedy i licznych konfliktów plemiennych, ma bardzo dużą gęstość zaludnienia (412 osób/km kw).

Z uwagi na niski współczynnik urbanizacji, podstawowym sektorem gospodarki narodowej jest rolnictwo – w 1989 roku zatrudnienie w tym sektorze znajdowało 91% aktywnych zawodowo. Głównymi zasobami naturalnymi tego kraju są kobalt, miedź, cukier i kawa

Burundi jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów w Afryce / Fot. © Patrick Robert/Sygma/CORBIS/Sygma via Getty Images 

Sierra Leone

Sierra Leone przez lata było uważana za diamentowy raj. Niestety, ten szlachetny kamień zamiast stać się dobrem eksportowym, doprowadził do wielkiej narodowej tragedii. W 1991 roku w kraju wybuchła wojna domowa pomiędzy rebeliantami ze Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego a siłami rządowymi, które ostatecznie odniosły zwycięstwo. Trwający ponad 10 lat konflikt doszczętnie zrujnował kraj i zniszczył życie tysięcy niewinnych osób. 

Wydarzenia z przełomu wieków obrazuje film Edwarda Zwicka pt. „Krwawy diament” z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Amerykański reżyser ukazuje w nim wyzysk ludności przy wydobyciu diamentów, których sprzedaż umożliwiała rebeliantom zakup sprzętu wojskowego. 

Kopalnia diamentów w Sierra Leone / Fot. Chris Hondros/Getty Images

Malawi

Malawi to kraj położony we wschodniej Afryce. Państwo nie ma dostępu do morza i jest mało uprzemysłowione. Trzonem gospodarki jest rolnictwo, a głównymi produktami żywnościowymi – fasola, ryż i kukurydza. Ponadto tamtejsze władzę mogą liczyć na wsparcie finansowe od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. 

90% ludności Malawi mieszka na terenach wiejskich / Fot. Andrew Renneisen/Getty Images

Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska, jak sama nazwa wskazuje, leży w środkowej części Czarnego Lądu. Mimo że cieszy się dużą popularnością wśród turystów, ONZ zalicza ten kraj do grona najsłabiej rozwiniętych. Podanie jak w przypadku Burundi, Sierra Leone i Malawi, głównym sektorem gospodarki jest rolnictwo. Uprawiane są tutaj między innymi kawa, herbata, kukurydza czy orzechy arachidowe. 

Ludność Republiki Środkowoafrykańskiej składa się z ponad 80 grup etnicznych / Fot. Spencer Platt/Getty Images

Madagaskar

Republika Madagaskaru to państwo położone na Madagaskarze, czyli największej wyspie Afryki, na Oceanie Indyjskim. Kraj jest światowym liderem w produkcji wanilii. Ponadto uprawione są tutaj bawełna, banany, trzcina cukrowa oraz cytrusy. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowią ok. 75% zdolnych do pracy. Mimo sporych zasobów naturalnych i dobrze prosperującej turystyki, Madagaskar należy do krajów słabo rozwiniętych. 

Madagaskar nazywany jest waniliową wyspą / Fot. Michel RENAUDEAU/Gamma-Rapho via Getty Images

Somalia

Trwająca od ponad trzech dekad wojna domowa w Somalii spowodowała, że kraj popadł w ruinę. Niestabilna sytuacja polityczna przekłada się na niski standard życia obywateli, którzy codziennie walczą o przetrwanie. Jak podaje UNICEF, w krajach tzw. „Rogu Afryki" prawie 1,7 mln dzieci cierpi z głodu. W samej Somalii niespełna 387 tys. najmłodszych potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej z powodu niedożywienia. Sytuacji nie poprawia trwająca od roku wojna w Ukrainie, która obok Rosji była głównym dostawcą pszenicy na Półwysep Somalijski. 

W Somalii dzieci umierają z powodu głodu i suszy / Fot. Ed Ram/Getty Images

Sudan Południowy

Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata, powstałe w 2011 roku po odłączeniu się od Sudanu. Niedożywienie uważa się za jedno z największych problemów tego kraju. W wyniku katastrofy humanitarnej z 1998 r. z powodu niedożywienia zmarło ok. 70 tysięcy osób. Obecnie ponad połowa społeczeństwa nie dostępu do wody pitnej.

Podstawą krajowego PKB jest eksport ropy naftowej. Ponadto Sudan Południowy produkuje orzeszki ziemne, sorgo, trzcinę cukrową i banany. 

Sudan Południowy powstałe 9 lipca 2011 r. / Fot. Byron Smith/Getty Images

Niger

Według danych IMF, PKB per capita w Nigrze wynosi 573,57 USD. Kluczowym sektorem gospodarki tego położonego w Afryce Zachodniej kraju jest rolnictwo, które stanowi pracę dla 90% ludności aktywnej zawodowo. Niger to jeden z największych producentów uranu. Pod tym względem ustępuje tylko Kazachstanowi, Kandzie, Australii i Namibii. Ponadto znajdują się tu także złoża fosforytów, rud miedzi i żelaza. 

Niger to jeden z najbiedniejszych państw na świecie / Fot. Daniel Berehulak/Getty Images

Mozambik

Państwem o niskim poziomie PKB per capita jest również Mozambik na południowo-wschodnim krańcu Afryki. Kraj ten posiada bogate zasoby mineralne, m.in. węgiel kamienny, gaz ziemny i energię wodną. Co więcej, Republika Mozambiku wiedzie prym wśród eksporterów owoców morza. 

Mozambik przez wieki był kolonia portugalską / Fot. Graeme Robertson/Getty Images

Erytrea

Ranking dziesięciu najbiedniejszych państw świata zamyka Erytrea. Zlokalizowany we wschodniej Afryce kraj przez lata toczył wojnę z sąsiadującą Etiopią. Konflikt miał katastrofalne skutki dla narodowej gospodarki. Dziś powoli się odradza i z pomocą zagranicznych inwestorów rozwija przede wszystkim przemysł spożywczy, włókienniczy i skórzany. 

Ponad 50% ludności Erytrei pracuje w sektorze usług / Fot. Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Jaki jest najbiedniejszy kraj w Europie?

Najbiedniejszym krajem W Europie jest Kosowo (PKP na jednego mieszkańca – 5560 USD). To najmłodsze państwo na Starym Kontynencie, które powstało po rozpadzie dawnej Jugosławii. Ogłoszoną w 2008 roku niepodległość od Serbii uznaje tylko niespełna 100 krajów, w tym m.in. Stany Zjednoczone i Polska. Ze względu na liczne konflikty pomiędzy Serbami a Albańczykami zamieszkującymi Republikę Kosowa, sytuacja w kraju wciąż jest napięta, co odbija się na życiu obywateli. 

Co ciekawe, walutą obowiązującą w Kosowie jest euro – mimo że kraj ten nie należy do Unii Europejskiej. Dopiero 15 grudnia 2022 r. tamtejsze władze złożyło formalny wniosek o członkostwo w UE. Prisztina to stolica, a zarazem największe miasto Kosowa / Fot. Getty Images

Natomiast najbiedniejszym państwem spośród członków Unii Europejskiej nieustannie od lat jest Bułgaria, która wstąpiła do Wspólnoty w 2007 roku. PKB per capita tego kraju wynosi 13 220 USD. Rolnictwo, przemysł i usługi to trzy główne sektory bułgarskiej gospodarki, zaliczanej przez Bank Światowy do średnio rozwiniętych. 

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund)